Ludzie przyjaźni naturze

Alarmowanie

Podstawowym zadaniem obrony cywilnej jest powiadomienie lub zaalarmowanie obywateli o możliwości wystąpienia zagrożenia. Pozwoli to ludności na wykonanie takich przedsięwzięć jak:
- ukrycie w budynkach ochronnych,
- przygotowanie zapasów żywności i wody,
- przygotowanie środków medycznych,
- przygotowanie ukryć,
- przygotowanie i sprawdzenie środków łączności,

Wiodącą rolę w powiadamianiu alarmowaniu obywateli będą miały:
- przygotowane wcześniej systemy alarmowe,
- rozgłośnie radiowe i ośrodki telewizyjne,
- środki łączności przewodowej i radiowej,
- inne urządzenia alarmowe.

Aby powiadamianie i alarmowanie miało sens, konieczna jest znajomość przez obywateli sygnałów alarmowania i powiadamiania.

Telefony alarmowe:
Pogotowie ratunkowe tel. 999
Straż pożarna tel. 998
Policja tel. 997
Pogotowie wodno-kanalizacyjne tel. 994
Pogotowie ciepłownicze tel. 993
Pogotowie gazowe tel. 992
Pogotowie energetyczne tel. 991

DATA PUBLIKACJI: 2011-12-19 12:19 | OPUBLIKOWAŁ: Jacek Szeszko
Drukuj