Ludzie przyjaźni naturze

Zabezpieczenie wody

Sposoby zabezpieczenia wody:
1. Sieć wodociągowa jest na bieżąco monitorowane przez gminne służby komunalne.
2. Sieć wodociągową zabezpieczać się będzie przez odcięcie poboru wody na okres niebezpiecznego skażenia w miejscu jej czerpania. Ponowny jej pobór nastąpi po ustąpieniu niebezpiecznego skażenia.
W związku z powyższym należy:
- przygotować indywidualne zapasy wody nie skażonej,
zabezpieczyć indywidualne studnie kopane (szybowe) oraz ujęcia domowych studni wierconych (głębinowych, artezyjskich).
- zabezpieczyć indywidualne studnie kopane (szybowe) oraz ujęcia domowych studni wierconych (głębinowych, artezyjskich).

Wodę do celów konsumpcyjnych należy przechowywać w szczelnie zamkniętych szklanych, metalowych lub plastikowych pojemnikach np. w butelkach, słojach, bańkach itp.

DATA PUBLIKACJI: 2011-12-19 12:15 | OPUBLIKOWAŁ: Jacek Szeszko
Drukuj