Ludzie przyjaźni naturze

Poradnik na wypadek wichury

Zagrożenie wichurą

Porywiste wiatry mogą być niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt. Uzyskane na czas ostrzeżenia o silnych wichurach i właściwe postępowanie, może zmniejszyć ilość ofiar oraz ograniczyć stopień zniszczeń.

Ostrzeżenie o silnych wiatrach jest ogłaszane, gdy istnieje możliwość nadejścia wichury w okresie najbliższych 12 - 24 godzin.

Alarm o silnych wiatrach jest ogłaszany, gdy pogodowe oznaczające silne wichury (wiatr o prędkości przekraczającej 75 km/h) są spodziewane w czasie krótszym niż 12 godzin.

W okresie ostrzeżenia o silnych wiatrach

- nasłuchuj w radiu lub telewizorze komunikatów o rozwoju sytuacji,
- sprawdź przygotowane wyposażenie,
- pozamykaj i zabezpiecz okna,
- zatankuj samochód,
- wnieś do domu przedmioty takie, jak np. narzędzia oraz umocuj przedmioty, które mogą być wniesione do wewnątrz,
- zdejmij doniczki z okien,
- usuń lub wzmocnij zewnętrzne anteny.

Podczas silnej wichury:
- nasłuchuj w radiu lub telewizorze informacji służb Obrony Cywilnej,
- unikaj używania wind,
- nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi, drzewami, itp.

Jeśli przebywasz w domu:
- pozostań w budynku, z dala od okien, oszklonych sufitów i drzwi,
- trzymaj przygotowane latarki oraz dodatkowe baterie pod ręką. Unikaj używania otwartych źródeł ognia, takich jak świece, lampy naftowe, jako oświetlenia,
- jeśli nastąpi brak prądu, wyłącz wszystkie większe odbiorniki w celu zmniejszenia zapotrzebowania na prąd, gdy elektryczność zostanie ponownie włączona,
- ogranicz korzystanie z telefonu do zbędnego minimum.

Jeśli służby ratownicze zalecą ewakuację, należy:
- wyruszyć tak szybko, jak to możliwe,
- zabezpieczyć swój dom poprzez wyłączenie urządzeń i odłączenie elektryczności oraz głównych zaworów wody i gazu,
- zawiadomić kogoś poza zasięgiem wichury, dokąd się ewakuujesz,
- zabrać przygotowane zawczasu wyposażenie oraz ciepłą odzież.

Po odwołaniu alarmu:
- wracaj do domu wtedy, gdy władze ogłoszą, że jest to bezpieczne,
- unikaj leżących lub zwisających przewodów energetycznych i natychmiast zgłaszaj takie przypadki do zakładu energetycznego, policji lub straży pożarnej,
- utrzymuj radio nastawione na lokalnych stacjach
- pomóż rannym lub poszkodowanym osobom, udzielając pierwszej pomocy. Nie przenoś ciężko rannych osób, chyba że są one bezpośrednio zagrożone doznaniem kolejnych obrażeń,
- ostrożnie wkraczaj do swojego domu.
- pootwieraj okna i drzwi, w celu przewietrzenia i osuszenia domu.
- sprawdź zamrożoną żywność czy nadaje się do spożycia,
- używaj samochodu tylko w koniecznych sytuacjach.
- telefonu używaj tylko w związku z sytuacją zagrożenia,
- wykonaj zdjęcia zniszczeń, zarówno domu jak i jego wyposażenia w celu ubiegania się o odszkodowanie.

Sprawdzanie instalacji w zniszczonym domu:
- sprawdź, czy nie występuje ulatnianie się gazu.
- jeżeli czujesz zapach gazu albo słyszysz bulgoczący lub syczący odgłos, otwórz okno i szybko opuść budynek,
- zamknij dopływ gazu głównym zewnętrznym zaworem, jeśli możesz to zrobić, i zadzwoń do zakładu gazowniczego z Telefonu sąsiada,
- jeśli zamknięto dopływ gazu z jakiegokolwiek powodu, to gaz może być włączony ponownie tylko przez uprawnionego fachowca,
- skontroluj zniszczenia instalacji elektrycznej. Jeśli widzisz iskrzenie i popalone przewody albo czujesz swąd spalonej izolacji, wyłącz elektryczność głównym bezpiecznikiem lub głównym wyłącznikiem i wezwij elektryka,
- sprawdź uszkodzenia instalacji wodociągowej i ściekowej. Jeżeli podejrzewasz uszkodzenie instalacji ściekowej, unikaj używania toalet i wezwij hydraulika.

DATA PUBLIKACJI: 2006-04-06 10:34 | OPUBLIKOWAŁ: Jacek Szeszko
Drukuj