Ludzie przyjaźni naturze

Zagrożenie terroryzmem i bioterroryzmem

Terroryzm to termin używany na oznaczenie użycia siły lub przemocy w stosunku do osób lub własności w celu zastraszenia , przymuszenia do okupu. Terroryści często występują z pogróżkami , aby wywołać strach w społeczeństwie i przekonać obywateli, że Rząd nie jest w stanie zapobiec aktom terroru. Skutki terroryzmu mogą powodować znaczną liczbę ofiar, uszkodzenia budynków , zakłócenia w dostępie do usług w dostawie energii elektrycznej , wody , telekomunikacji , komunikacji miejskiej i opiece medycznej.

Można przygotować się na atak terrorystyczny korzystając z tych samych sposobów , które mają zastosowanie podczas innych sytuacji kryzysowych:
- bądź czujny i zorientowany w tym co się dzieje w najbliższym otoczeniu - podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma lub pojawia się mało znaków ostrzegawczych,
- w czasie podróży podejmij wszelkie możliwe środki ostrożności - zwracaj uwagę na rzucające się w oczy nietypowe zachowania ludzi.
- nie przyjmuj od obcych osób żadnych pakunków, - nie pozostawiaj bagażu bez opieki.
- zapamiętaj elementy najbliższego otoczenia: wyjścia ewakuacyjne, klatki schodowe.

Zagrożenie chemiczne i biologiczne

Większość zagrożeń o charakterze chemicznym i biologicznym może zdarzyć się podczas uwolnienia się środków niebezpiecznych w ilości toksycznej. Możesz być narażony na działanie tych substancji poprzez: wdychanie, spożywanie, dotykanie lub wchodzenie w jakikolwiek kontakt ze skażonymi rzeczami.

W czasie wystąpienia uwolnienia się środka chemicznego lub biologicznego możesz być poproszony o:
- ewakuowanie się,
- udanie się na wskazane miejsce,
- pozostanie w mieszkaniu i natychmiastowe wykonanie uszczelnień pomieszczeń.

Jeżeli znajdziesz się w bezpośrednim sąsiedztwie zdarzenia i zauważysz ludzi lub zwierzęta w konwulsjach lub nienaturalnie się zachowujących to:
- natychmiast poinformuj służby medyczne lub weterynaryjne,
- opuść to miejsce i szukaj pomocy medycznej.

Przesyłki niewiadomego pochodzenia

W przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budzącej podejrzenie z powodu:
- braku adresu nadawcy,
- przesyłka pochodzi od nadawcy lub miejsca z którego nie spodziewamy się.

W takiej sytuacji należy:
- nie otwierać takiej przesyłki !,
- umieścić przesyłkę w grubym plastikowym worku i szczelnie go zamknij oraz oklej taśmą klejącą,
- paczki nie należy przemieszczać ( przenosić ),
- powiadomić posterunek policji ( numer tel. 997 , komórka 112 ) lub straż pożarną ( nr tel. 998 ).

W przypadku gdy podejrzana przesyłka została otwarta i zawiera proszek, pył, galaretę, pianę lub płyn należy:
- nie naruszać jej zawartości, nie przenosić, nie dotykać, nie wąchać,
- całą jej zawartość umieścić w worku plastikowym a worek zawiązać i okleić taśmą klejącą,
- umyć ręce,
- zaklejony worek umieścić w drugim worku i zabezpieczyć tak jak pierwszy worek,
- ponownie dokładnie umyć ręce,
- powiadomić policję lub straż pożarną,
- po przybyciu policji lub straży pożarnej stosować się do ich poleceń.

DATA PUBLIKACJI: 2006-04-06 10:15 | OPUBLIKOWAŁ: Jacek Szeszko
Drukuj