Ludzie przyjaźni naturze

Poradnik na wypadek powodzi

Pamiętaj!
- nie uszkadzaj wałów przeciwpowodziowych,
- nie przejeżdżaj przez wały z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,
- nie uprawiaj gruntu przy wałach w odległości co najmniej 3 m od wału,
- nie sadź drzew na wałach,
- nie uszkadzaj umocnień,
- nie stawiaj budynków, nie kop studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału


Przed powodzią:
- uzgodnij z domownikami sposoby porozumiewania się w razie rozdzielenia. Najlepiej przekazujcie informacje o swoim miejscu pobytu wspólnym znajomym lub rodzinie zamieszkałej poza terenem zagrożonym powodzią,
- zapoznaj się z powodziowymi sygnałami ostrzegania i alarmowania. Zazwyczaj jest to dźwięk syreny alarmowej, gong lub specjalny sygnał dzwonków kościelnych,
- machając kolorową flagą lub kawałkiem materiału możesz poprosić pomoc (flaga biała – chcesz opuścić miejsce, w którym jesteś; flaga czerwona – prosisz o jedzenie i wodę; flaga niebieska – prosisz o lekarza),
- upewnij się, że wszyscy członkowie Twojej rodziny, zwłaszcza dzieci, wiedzą co robić w razie powodzi. Naucz dzieci jak i kiedy wezwać policję, straż pożarną, straż graniczną i inne służby ratownicze, naucz domowników jak odłączyć zasilanie
w energię elektryczną oraz dopływ gazu,
- ubezpiecz siebie i swój dobytek.
- znaj i rozróżniaj stany zagrożenia powodziowego podawane w komunikatach radiowych i telewizyjnych (pogotowie powodziowe, alarm powodziowy),
- zabezpiecz swój dom przed nadejściem powodzi (workami z piaskiem lub innymi materiałami, przenieś swój dobytek na wyższe kondygnacje oraz przygotuj tam warunki do ewentualnego bytowania domowników),
- zabezpiecz i utrzymuj dla domowników zapasy (na okres 3 dni) żywności, wody, latarki z zapasowymi bateriami, przenośne radio, apteczkę pierwszej pomocy.


Gdy już wiesz, że powódź cię nie ominie:
- przygotuj się do ochrony swojego domu i dobytku przed skutkami powodzi – przygotuj worki z piaskiem,
- zadbaj o zwierzęta – znajdź dla nich bezpieczne miejsce, pamiętaj by w chwili nadejścia powodzi nie były uwiązane i mogły same ratować swoje życie.
- kiedy pojawi się nagłe zagrożenie powodziowe, wyłącz główne zasilanie elektryczne i zasilanie gazu.
- zabezpiecz najcenniejsze rzeczy, przenosząc je na wyższe piętra domu. Zabezpiecz dokumenty osobiste Twoje i Twojej rodziny, przywiąż przedmioty i urządzenia do stabilnych elementów, aby nie popłynęły.
- usuń z terenu posesji pojazdy i przenieść je w bezpieczne miejsce.
- usuń z najbliższego otoczenia wszystkie toksyczne substancje, takie jak pestycydy i środki owadobójcze.
- przygotuj się do ewentualnej ewakuacji. By była ona skuteczna, musisz zaplanować kilka miejsc i dróg ucieczki, sposób przeniesienia rodziny i wartościowych przedmiotów w bezpieczne miejsce. Pamiętaj: osoby dorosłe nie powinny brać więcej niż 50 kg bagażu.
- na wypadek nadejścia katastrofy miej pod ręką przygotowane rzeczy: latarki z zapasowymi bateriami, przenośne radio z zapasowymi bateriami, telefon komórkowy bądź bez przewodowy, apteczkę pierwszej pomocy i niezbędne leki używane przez domowników, niezbędny zapas jedzenia i wody, ciepłe ubrania, śpiwory i koce.


W czasie powodzi:
- włącz w radiu na baterię lokalną stację. Zazwyczaj radio podaje informacje o zagrożeniu i sposobach postępowania. Kieruj się tymi radami.
- w przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieść się na wyżej położone tereny.
- opuść swój dom, jeśli tak poradzą Ci lokalne władze. Jeśli nie posłuchasz, może to zagrozić Tobie i Twojej rodzinie.
- dzieciom znajdującym się pod Twoją opieką przypnij do ubrania karteczkę z ich imieniem i nazwiskiem oraz kontaktem do ich opiekunów.
- jeśli czas pozwoli, zostaw wiadomość dla innych z informacją dokąd i kiedy wyjechałeś. Jeśli posiadasz skrzynkę na listy, to zostaw wiadomość właśnie tam.
- jeśli musiałeś opuścić swój dom, zarejestruj się w punkcie ewidencyjnym. W ten sposób łatwiej odnajdzie Cię rodzina.
- jeśli poruszasz się własnym samochodem i ugrzęźniesz na zalanym obszarze, szybko opuść pojazd. Najlepiej jedź tylko tymi drogami wyznaczonymi przez władze.
- jeśli nie zdążyłeś uratować zwierząt, uwolnij je z pozamykanych pomieszczeń.
- w czasie powodzi odłącz urządzenia elektryczne, sieć gazową i wodociągową.
- w miarę możliwości zgromadź wodę pitną na wyższych piętrach domu.
- nie używaj w gospodarstwie domowym wody ze studni ani wody gruntowej.
- jeżeli woda szybko się przemieszcza, nie chodź po zalanych obszarach.
- jeżeli musisz przejść przez zalany obszar, użyj tyczki do badania gruntu przed sobą.
- do przejścia wybieraj miejsca bez prądu powodziowego.
- zgłoś się ochotniczo do pomocy w walce z powodzią. Do tego celu nie są potrzebne specjalne kwalifikacje.
- nie panikuj, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu – to połowa sukcesu.


Gdy woda ustąpi:
- jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych.
- nie wracaj do zalanego wcześniej domu do czasu, gdy nie zostanie przywrócone zaopatrzenie w wodę pitną, usprawniony system kanalizacji oraz usunięte odpady.
- słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych.
- upewnij się, że budynek nie grozi zawaleniem. Sprawdź także stan przewodów elektrycznych i gazowych.
- otwórz okna i drzwi, aby przewietrzyć budynek. Meble odsuń od ścian na co najmniej 20 cm i podnieś minimum 5 cm od podłogi. Uruchom ogrzewanie budynku.
- jeśli to możliwe, przed przystąpieniem do usuwania skutków powodzi w Twoim domu, zrób fotografię bądź zapis wideo. Zdjęcia będą dowodem dla firmy ubezpieczeniowej. Pomoże Ci to udokumentować straty. Wielkość strat powodziowych zgłoś niezwłocznie w firmie ubezpieczeniowej.
- pomóż likwidować skutki powodzi.
- zdezynfekuj zalane pomieszczenia. Jednym z najbardziej skutecznych środków dezynfekujących jest podchloryn sodu zawarty w zagęszczonym płynie czyszcząco-dezynfekującym Domestos. Płynem tym należy umyć podłogi i wszystkie przedmioty znajdujące się w domu, a także zdezynfekować rury. Pamiętaj, by przed każdym użyciem produktu dezynfekującego uważnie przeczytać jego etykietkę.
- zalane pomieszczenia wywietrz, wysusz i odmaluj (szczególnie jeśli przechowujesz w nich żywność, przygotowujesz posiłki lub jeżeli przebywają w nich dzieci).


Koniecznie przestrzegaj zasad higieny chroniących przed zakażeniem:
- zawsze gotuj wodę do picia, mycia naczyń, płukania owoców i warzyw jedzonych surowo, a także wodę do mycia zębów,
- surowe produkty pochodzenia zwierzęcego oraz warzywa traktuj jako zakażone i nie dopuszczaj do zetknięcia ich z produktami gotowymi do spożycia,
- wychodząc z toalety myj dokładnie ręce wodą z mydłem – pamiętaj o tym przed każdym przygotowaniem posiłku oraz przed jedzeniem,
- dbaj o czystość urządzeń sanitarnych, a zwłaszcza toalet – często je dezynfekuj i czyść odpowiednimi środkami np. zagęszczonym płynem czyszcząco-dezynfekującym Domestos.


Telefony alarmowe:
998 straż pożarna
997 policja
999 pogotowie ratunkowe
112 numer z telefonu komórkowego

DATA PUBLIKACJI: 2006-04-06 09:59 | OPUBLIKOWAŁ: Jacek Szeszko
Drukuj