Ludzie przyjaźni naturze

Obrona Cywilna

Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikami, zasadmi zachowania się podczas sytuacji kryzysowych.

TELEFONY ALARMOWE

997 Policja

998 Straż Pożarna

999 Pogotowie Ratunkowe

112 numer z telefonu komórkowego

DATA PUBLIKACJI: 2006-04-06 10:55 | OPUBLIKOWAŁ: Jacek Szeszko
Drukuj