Ludzie przyjaźni naturze

Umowa na przebudowę drogi w Popowie

Wójt Gminy Grajewo informuje, że dnia 20 września 2021r. została podpisana umowa nr 129G/RFRD/2021 o dofinansowanie Zadania wieloletniego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103329B w m. Popowo” z Wojewodą Podlaskim, realizowanego w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”.

W/w zadanie realizowane będzie w latach 2021-2023, z terminem zakończenia do  dnia 30.06.2023r.

Wykonawca robót budowlanych wybrany został w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie podstawowym bez negocjacji, art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1129), którym zostało Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z. o. o., ul. Robotnicza 4, 19-200 Grajewo.

Całkowita wartość inwestycji: 626 787,25 zł.
Kwota dofinansowania : 270 935,59 zł

DATA PUBLIKACJI: 2021-09-21 10:31 | OPUBLIKOWAŁ: Michał Mikołajski
Drukuj