Ludzie przyjaźni naturze

Przebudowa drogi gminnej nr 142534B w m. Brzozowo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi gminnej nr 142534B w m. Brzozowo

10 czerwca 2021 r., odbył się odbiór końcowy robót wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 142534B w m. Brzozowo”. Dzięki tej inwestycji wykonano jezdnię asfaltową o długości 1,04 km i szerokości 5 - 5,5 m w miejscu występowania chodnika. W terenie zabudowanym ustawiono 357,40 mb krawężnika, wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm - 311,59 m2, wjazdy z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm - 72,4 m2 oraz ustawiono obrzeża betonowe na długości - 207,9 m. Droga uzyskała odpowiednie oznakowanie pionowe.

Inwestycja realizowana była przez firmę STRABAG Sp. z o.o. Siedziba Spółki: ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

Koszt zadania zrealizowanego przez Gminę Grajewo wyniósł 721 457,47 zł, w tym dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości  356 228,73 zł.

DATA PUBLIKACJI: 2021-06-29 12:45 | OPUBLIKOWAŁ: Michał Mikołajski
Drukuj