Ludzie przyjaźni naturze

Ogłoszenie o wykazach dot. dzierżawy i sprzedaży działek gminnych

W Ó J T      G M I N Y      G R A J E W O

 

Działając  na  podstawie  art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2020 r., poz.1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie  Urzędu Gminy Grajewo ul. Komunalna 6 w dniach 06.04.2021 do 27.04.2021 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń następujące  wykazy dotyczące:

-dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 342 o powierzchni 0,46 ha położonej na terenie miejscowości Sojczyn Borowy, na rzecz dotychcasowego dzierżawcy,

-dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 58 o powierzchni 1,0700 ha położonej na terenie miejscowości Flesze, na rzecz dotychcasowych dzierżawców,

-sprzedaży  w formie ustnego przetargu  nieograniczonego  działki Nr 242/2 w Białogrądach,

-sprzedaży  w formie ustnego przetargu  nieograniczonego  działek Nr 92 i Nr 98 w Brzozowie.

W/w wykazy znajduje się na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Grajewo i w miejscowościach: Sojczyn Borowy, Flesze, Białogrądy i Brzozowo oraz na stronie internetowej i  BIP - ie  Urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w wykazu  można uzyskać w Urzędzie Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, pokój nr 3 tel.(86)273 01 41.

 

 

                                                                                    

                                                                                     Z up. W Ó J T A

                                                                                                         

Jerzy Tyszka

                                                                                                           Z-ca  WÓJTA

 

 

W załączeniu wykazy:

-342 Sojczyn Borowy,

-58 Flesze

-242/2 Białogrądy

-92 i 98 Brzozowo

DATA PUBLIKACJI: 2021-04-06 11:01 | OPUBLIKOWAŁ: Danuta Odolecka
Drukuj
Komunikat Wójta dotyczący organizacji szczepień przeciw COVID-19 na terenie Gminy Grajewo
sty 18, 2021
Czytaj więcej
II Ogłoszenie o przetargu
gru 22, 2020
Czytaj więcej
Wymiana samochodu w OSP Toczyłowo
sty 20, 2021
Czytaj więcej
Gmina Grajewo beneficjentem europejskiego projektu grantowego „Instalacje fotowoltaiczne w gminie Grajewo”
mar 10, 2021
Czytaj więcej