Ludzie przyjaźni naturze

"Wiedza kluczem do rozwoju" - nowy projekt dotyczący zajęć edukacyjnych

Foto wiadomości 5

Już niebawem rozpoczynamy realizację projektu pn. „Wiedza kluczem do rozwoju”.  Dnia 3 lutego 2021 roku została podpisana umowa o dofinansowanie.

Wartość projektu to 745 331,07 a dofinansowania 670 631,07.

Projekt dotyczy realizacji zajęć dydaktycznych dla 198 uczniów oraz 30 nauczycieli z trzech szkół podstawowych z terenu gminy Grajewo. Realizatorami projektu są: Szkoła Podstawowa w Białaszewie, Szkoła Podstawowa w Danówku, Szkoła Podstawowa w Wierzbowie.

W ramach projektu zostaną zrealizowane zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające, zajęcia z wykorzystaniem Technologii Informacyjno Komunikacyjnej, zajęcia z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach w/w zadań zostaną wyposażone pracownie. Przewidziana jest także wypłata pomocy stypendialnej dla uczniów zdolnych. Nauczyciele skorzystają z przeznaczonych dla nich szkoleń w zakresie zdalnego nauczania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem TIK.

Okres trwania projektu to cztery semestry.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

DATA PUBLIKACJI: 2021-02-17 13:36 | OPUBLIKOWAŁ: Danuta Odolecka
Drukuj
II Ogłoszenie o przetargu
gru 22, 2020
Czytaj więcej
Wymiana samochodu w OSP Toczyłowo
sty 20, 2021
Czytaj więcej
Komunikat Wójta dotyczący organizacji szczepień przeciw COVID-19 na terenie Gminy Grajewo
sty 18, 2021
Czytaj więcej
Podsumowanie projektu „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Białaszewie”
gru 29, 2020
Czytaj więcej