Ludzie przyjaźni naturze

Informacja Wójta Gminy Grajewo

w sprawie rekrutacji do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022

Informacja Wójta Gminy Grajewo w sprawie rekrutacji do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022

Na podstawie art. 154 ust. 3, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, poz. 1378, z 2021 r. poz. 4) Wójt Gminy Grajewo podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, poz. 1378, z 2021 r. poz. 4):

1) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w 131 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, poz. 1378, z 2021 r. poz. 4);

2) na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i w postępowaniu uzupełniającym prowadzonym do przedszkoli publicznych, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których gmina Grajewo jest organem prowadzącym – kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria zostały określone uchwałą Nr 153/XXVII/17 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r., 1306);

3) w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których gmina Grajewo jest organem prowadzącym - kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria zostały określone uchwałą Nr 152/XXVII/17 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r., poz. 1305).

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 zostały określone w zarządzeniu Nr 227/21 Wójta Gminy Grajewo z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Grajewo w roku szkolnym 2021/2022.

Wójt Gminy Grajewo
Stanisław Szleter

DATA PUBLIKACJI: 2021-01-14 12:27 | OPUBLIKOWAŁ: Jacek Szeszko
Nowy wóz strażacki dla OSP Boczki - Świdrowo
paź 14, 2020
Czytaj więcej
II Ogłoszenie o przetargu
gru 22, 2020
Czytaj więcej
Dzień Edukacji Narodowej
paź 14, 2020
Czytaj więcej
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Fiat Panda
gru 16, 2020
Czytaj więcej