Ludzie przyjaźni naturze

Najpierw szkolenie a później lepsze zatrudnienie - kompleksowy program wsparcia osób pracujących

Zdjęcie nr: 68379

 aaa.jpg

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.09.2019 – 31.03.2021
realizuje projekt:

„Najpierw szkolenie a później lepsze zatrudnienie - kompleksowy program wsparcia osób pracujących”

Projekt skierowany jest do osób pracujących w wieku 30+ zamieszkujących w powiecie grajewskim

i jednocześnie znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku, tj. spełniających co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • tzw. ubodzy pracujący,
  • osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowych,
  • osoby zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych,

których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu

 W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

    1)  Indywidualny Plan Działania - zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań (4 godz./osobę) 

    2) Poradnictwo zawodowe
        - zajęcia indywidualne mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej (2 godz./os.),
        - Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku” 8godz./grupa

    3) Szkolenia zawodowe - dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu (śr. 120 godz. /osobę)

    4) Pośrednictwo pracy (do 4 godz./osobę)

 oraz wsparcie towarzyszące:

     - stypendium szkoleniowe – 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
     - zwrot kosztów dojazdu
     - zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych
     - ubezpieczenie NNW

DATA PUBLIKACJI: 2021-01-13 13:08 | OPUBLIKOWAŁ: Jacek Szeszko
Nowy wóz strażacki dla OSP Boczki - Świdrowo
paź 14, 2020
Czytaj więcej
II Ogłoszenie o przetargu
gru 22, 2020
Czytaj więcej
Dzień Edukacji Narodowej
paź 14, 2020
Czytaj więcej
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Fiat Panda
gru 16, 2020
Czytaj więcej