Ludzie przyjaźni naturze

Komunikat Wójta Gminy Grajewo

w sprawie ustalenia zasad obsługi interesantów Urzędu Gminy Grajewo
Foto wiadomości 1

Szanowni Państwo,

w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, zakazów i nakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1931) oraz przepisami do których odwołuje się ww. Rozporządzenie z uwagi na rosnące zagrożenie epidemiczne samorządy zostały zobowiązane do wprowadzenia pracy zdalnej w podległych im Urzędach do dnia 4 grudnia 2020 r.
 W związku z tym:

 1. Przy załatwianiu spraw urzędowych zachęcamy do korzystania z elektronicznych form obsługi:
 • telefonicznie (Urząd – tel. 86 272 30 00, GOPS – tel. 86 272 22 60);
 • za pomocą poczty elektronicznej (Urząd: sekretariat@uggrajewo.pl, GOPS: gops@uggrajewo.pl);
 • poprzez platformę ePUAP (adresy znajdują się na stronach BIP Urzędu i BIP GOPS-u);
 • za pomocą pism papierowych przesyłanych pocztą tradycyjną na adres Urzędu lub GOPS-u; bądź pozostawienie korespondencji w skrzynce umieszczonej przed Urzędem lub w biurze podawczym
 1. W sprawach terminowych, nagłych przed wizytą w Urzędzie prosimy o kontakt telefoniczny z wyznaczonymi pracownikami Urzędu w dniach pracy Urzędu w godzinach od 7.00 do 15.00.
 2. Dla interesantów, którzy mają sprawy wymagające osobistego stawiennictwa, zostały utworzone w budynku głównym na parterze punkty przyjęć:
  - Interesanci Urzędu obsługiwani będą w biurze podawczym, przy wejściu głównym do Urzędu Gminy Grajewo.
  - Interesanci GOPS-u obsługiwani będą w biurze podawczym, przy wejściu od strony parkingu wewnętrznego Urzędu Gminy Grajewo.
  Interesanci są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności i stosowania indywidualnych środków ochrony osobistej.
 3. Płatności podatków i innych opłat lokalnych prosimy dokonywać za pomocą bankowości internetowej, przelewów bankowych lub pocztowych na niżej podane rachunki bankowe:
1) podatki, opłaty lokalne i opłata skarbowa:
21 8768 1013 1310 3105 2000 0010
 
2) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
80 8768 1013 1310 3105 2000 0500
 
3) opłaty za wodę:
22 8768 1013 1310 3105 2000 0380

 

Z wyrazami szacunku
Stanisław Szleter
Wójt Gminy Grajewo

DATA PUBLIKACJI: 2020-11-03 14:50 | OPUBLIKOWAŁ: Michał Mikołajski
Drukuj