Ludzie przyjaźni naturze

Przebudowa dróg gminnych relacji Kurki-Kurejwa, Popowo-Kurejwa

DOFINANSOWANO ZE
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

 

projekt p.n.: „Przebudowa dróg gminnych relacji Kurki-Kurejwa, Popowo-Kurejwa”

Kwota dofinansowania : 666 449,14 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1 346 898,28 zł

Inwestycja jest realizowana w województwie podlaskim , powiecie grajewskim, Gminie Grajewo na drogach prowadzących do m. Kurki i Kurejwa

 

Dnia 10.06.2020 r. została podpisana umowa z Wykonawcą w/w inwestycji który został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Gminę Grajewo. Wykonawcą wyłonionym w przetargu została firma: STRABAG Sp. z o.o. Siedziba Spółki: ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

Przekazanie terenu budowy nastąpiło w dniu 15.06.2020 r.

Obecnie trwają prace przygotowawcze i organizacyjne związane w zapleczem budowy.

Termin zakończenia przedstawionej inwestycji przewidywany jest do dnia 31.10.2022 r.

DATA PUBLIKACJI: 2020-10-16 08:48 | OPUBLIKOWAŁ: Michał Mikołajski
Drukuj