Ludzie przyjaźni naturze

Przebudowa drogi gminnej nr 142534B w m. Brzozowo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

 

projekt p.n.: „Przebudowa drogi gminnej nr 142534B w m. Brzozowo"

Kwota dofinansowania :  356 228,73 zł
Całkowita wartość inwestycji: 721 457,47 zł

Inwestycja jest realizowana w województwie podlaskim , powiecie grajewskim, Gminie Grajewo na drodze prowadzącej do m. Brzozowo.

 

Dnia 10.06.2020 r. została podpisana umowa z Wykonawcą w/w inwestycji który został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Gminę Grajewo. Wykonawcą wyłonionym w przetargu została firma: STRABAG Sp. z o.o. Siedziba Spółki: ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

Przekazanie terenu budowy nastąpiło w dniu 15.06.2020 r

Obecnie trwają prace przygotowawcze i ziemne związane z korpusem drogi.

Termin zakończenia przedstawionej inwestycji przewidywany jest do dnia 30.09.2021 r.

DATA PUBLIKACJI: 2020-10-16 08:35 | OPUBLIKOWAŁ: Michał Mikołajski
Drukuj