Podpisanie umów na budowę dróg

1
        W wyniku przeprowadzonych i zakończonych postępowań przetargowych w trybie ustawy Prawo Zamówień  Publicznych uprzejmie informujemy, że w dniu 10.06.2020 r. oraz 15.06.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Grajewo przy ulicy Komunalnej 6 dokonano podpisania umów budowlanych branży drogowej na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących :
  • Przebudowa drogi gminnej Nr 142534B w m. Brzozowo o długości 1,04 km, wartość umowy – 711 237,48 zł, termin realizacji – do dnia 30.09.2021 r.
  • Przebudowa dróg gminnych relacji Kurki – Kurejwa, Popowo – Kurejwa o długości 2,24 km, wartość umowy – 1 331 678,28 zł, termin realizacji – do dnia 31.10.2022r.
  • Przebudowa drogi gminnej nr 103336B Szymany – Szymany Kolonie o długości 4,05 km, wartość umowy – 3 313 411,43 zł, termin realizacji – do dnia 31.10.2022r.
       Umowy podpisane zostały przez Gminę Grajewo reprezentowaną przez P. Wójta Stanisława Szletera przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – P. Moniki Zorczykowskiej, a firmą STRABAG  Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków reprezentowaną przez Pełnomocnika P. Justynę Wojciechowską.
        W/w zadania o ogólnej wartości 5 356 327,19 zł zostaną zrealizowane przy współudziale środków własnych gminy oraz dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% robót budowlanych tj. 2 678 163,59 zł.

Stanisław Szleter

Wójt Gminy Grajewo

DATA PUBLIKACJI: 2020-06-17 17:22 | OPUBLIKOWAŁ: Michał Mikołajski
Zarządzenie Wójta
kwi 21, 2020
Czytaj więcej
Ogłoszenie
cze 15, 2020
Czytaj więcej
Powszechny Spis Rolny 2020
cze 22, 2020
Czytaj więcej
Powszechny Spis Rolny
maj 12, 2020
Czytaj więcej