Ludzie przyjaźni naturze

Podpisanie umów na budowę dróg

Foto wiadomości 1
        W wyniku przeprowadzonych i zakończonych postępowań przetargowych w trybie ustawy Prawo Zamówień  Publicznych uprzejmie informujemy, że w dniu 10.06.2020 r. oraz 15.06.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Grajewo przy ulicy Komunalnej 6 dokonano podpisania umów budowlanych branży drogowej na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących :
  • Przebudowa drogi gminnej Nr 142534B w m. Brzozowo o długości 1,04 km, wartość umowy – 711 237,48 zł, termin realizacji – do dnia 30.09.2021 r.
  • Przebudowa dróg gminnych relacji Kurki – Kurejwa, Popowo – Kurejwa o długości 2,24 km, wartość umowy – 1 331 678,28 zł, termin realizacji – do dnia 31.10.2022r.
  • Przebudowa drogi gminnej nr 103336B Szymany – Szymany Kolonie o długości 4,05 km, wartość umowy – 3 313 411,43 zł, termin realizacji – do dnia 31.10.2022r.
       Umowy podpisane zostały przez Gminę Grajewo reprezentowaną przez P. Wójta Stanisława Szletera przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – P. Moniki Zorczykowskiej, a firmą STRABAG  Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków reprezentowaną przez Pełnomocnika P. Justynę Wojciechowską.
        W/w zadania o ogólnej wartości 5 356 327,19 zł zostaną zrealizowane przy współudziale środków własnych gminy oraz dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% robót budowlanych tj. 2 678 163,59 zł.

Stanisław Szleter

Wójt Gminy Grajewo

DATA PUBLIKACJI: 2020-06-17 17:22 | OPUBLIKOWAŁ: Michał Mikołajski
Nowy wóz strażacki dla OSP Boczki - Świdrowo
paź 14, 2020
Czytaj więcej
Nieodpłatny odbiór folii, sznurka, siatki i opakowań po nawozach rolniczych
wrz 05, 2020
Czytaj więcej
Budowa drogi ekspresowej S16 - badanie informacyjno - konsultacyjne
paź 29, 2020
Czytaj więcej
Dzień Edukacji Narodowej
paź 14, 2020
Czytaj więcej