Rozmiar tekstu: A- A+ BIP

Gmina Grajewo

Dziś jest: śr, 13 listopada 2019
Imieniny: Stanisława i Mikołaja
Strona główna » Jednostki organizacyjne » SP Białaszewo

POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE

w Szkole Podstawowej w Białaszewie

Wzorem poprzedniego roku zapraszamy do zgłaszania się na zajęcia rekreacyjno - sportowe. Zajęcia odbywać się będą w środy, w godzinach od 14.30 do 16.45. Zajęcia skierowane są do uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Białaszewie. Zainteresowani uczniowie zgłaszają się do prowadzącego zajęcia, nauczyciela wychowania fizycznego, p. Karwowskiego Marcina.

 

 

Regulamin „zajęć rekreacyjno-sportowych”

w Szkole Podstawowej w Białaszewie

1.     Celem pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych jest angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

2.     W pozalekcyjnych zajęciach rekreacyjno-sportowych, organizowanych przez Urząd Gminy Grajewo, mogą brać udział tylko uczniowie aktualnie uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Białaszewie, których rodzic wyraził pisemną zgodę na udział w zajęciach.

3.     Termin i godzinę zajęć ustala nauczyciel prowadzący zajęcia.

4.     Prowadzący ma prawo zawiesić lub wykluczyć z zajęć uczestnika który łamanie regulamin, zagraża lub może zagrażać w bezpiecznym przebiegu zajęć.

5.     Uczestnik zajęć sportowych zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń nauczyciela dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań.

6.     Obowiązkiem uczestnika zajęć jest informowanie nauczyciela przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swojej każdorazowej niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń.

7.     Uczestnik zajęć sportowych ma obowiązek sprawdzić przed przystąpieniem do zajęć czy sprzęt sportowy jest kompletny, technicznie sprawny.

8.     Uczestnik nie używa alkoholu, nie pali papierosów i stosuje normy etyczne podczas zajęć. Jest zobowiązany dbać o bezpieczeństwo własne i innych współuczestników.

9.     Rodzic zezwala dziecku na uczestnictwo w zajęciach na własną odpowiedzialność. Ryzyko odniesienia kontuzji przez uczestnika podczas zajęć jest mu znane. Organizatorzy są zwolnieni z odpowiedzialności za zaistniałe w czasie zajęć wypadki wynikające z winy uczestnika.

10.  Rodzic,  opiekun zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz jego przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach.

11.   Rodzic lub opiekun zobowiązany jest do zorganizowania odbioru dziecka niezwłocznie po zakończonych zajęciach we własnym zakresie.

12.    Każdy uczestnik pozalekcyjnych  zajęć rekreacyjno-sportowych zobowiązuje się przestrzegać niniejszego regulaminu.

Galeria

2019-09-25 08:32 Opublikował: Katarzyna Grabowska
Autor treści: Marcin Karwowski


Projekt i realizacja
Speed S.C.