Rozmiar tekstu: A- A+ BIP

Gmina Grajewo

Dziś jest: nie, 17 lutego 2019
Imieniny: Donata i Łukasza
Strona główna » Aktualności

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego - rolniku, producencie, wytwórco wypwłnij ankietę

WYJAŚNIENIE DO ANKIETY

Identyfikacja producentów zainteresowanych współpracą w ramach
Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego

- Gdzie znajdę ankietę:

Ankietę wypełniamy on-line poprzez stronę internetową

producenci.wrotapodlasia.pl (uwaga: nie wpisujemy „www” przed adresem).

osoby, które chciałyby wypełnić ankietę elektronicznie, ale nie umieją lub nie mogą tego zrobić samodzielnie, proszone są o odwiedzenie lokalnego koordynatora z terenu swojej gminy (wykaz gmin współpracujących z Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego poniżej). Jeśli gmina nie uczestniczy w akcji, można kontaktować się ze wskazanymi Starostwami, a także lokalnymi grupami działania. Jeżeli brak jest wsparcia na poziomie lokalnym, zawsze można nawiązać bezpośredni kontakt z Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego: 85-66-54-826 lub produkty@wrotapodlasia.pl.

- Kto powinien wypełnić ankietę?

Ankietę kierujemy do rolników, producentów, wytwórców – a także większych i mniejszych firm, które oferują żywność wysokiej jakości opartą o surowce pochodzące z najbliższej okolicy (teren województwa podlaskiego). Z ankietą chcemy dotrzeć również do wszystkich, którzy chcą uruchomić lub rozwijać swą działalność w rolnictwie i/lub przetwórstwie. Przedmiotem naszego zainteresowania są nie tylko osoby i podmioty działające na obszarach wiejskich – liczą się również firmy zlokalizowane w miastach, o ile wykorzystują surowce z najbliższej okolicy oraz dbają o jakość produktów, w tym także kultywują lokalne dziedzictwo kulinarne. Naszym celem jest również dotarcie do właścicieli obiektów agroturystycznych oraz restauracji nastawionych na tradycyjną kuchnię (opartą o lokalne surowce).

Podsumowując:

-Jesteś rolnikiem i już prowadzisz dystrybucję „prosto do klienta”?
- A może zarządzasz małą lub dużą firmą w której dba się o jakość produktu, lokalne pochodzenie surowca oraz kultywuje się tradycje? Może to być np. przetwórnia, tłocznia, masarnia, olejarnia, piekarnia, kiszarnia warzyw, kaszarnia itp.?
- Prowadzisz restaurację lub agroturystykę, w której można zjeść kartacza lub babkę ziemniaczaną z lokalnych ziemniaków?
- Może dopiero planujesz uruchomić którąś ze wskazanych powyżej działalności i nie wiesz jakie sprawy należy załatwić celem dopełnienia formalności?
W każdym z tych przypadków koniecznie wypełnij ankietę!

- Jakie są korzyści z wypełnienia ankiety?

Samorząd Województwa Podlaskiego oraz jego partnerzy dysponują szerokimi możliwościami wspierania producentów oraz kandydatów na producentów. Mogą to być różnorodne formy edukacyjne i promocyjne (uwaga – aby producent mógł korzystać z oferty promocyjnej musi zaznaczyć właściwe pola RODO ankiety, tj. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie). No i to nic nie kosztuje! Niczym nie ryzykujesz, a możesz tylko zyskać. Inicjatywa ma charakter społeczny i jest realizowana przez podmioty administracji publicznej:

Bezpośrednie korzyści dla producenta:

- możliwość uzyskiwania informacji o wymogach wynikających z przepisów dot. produkcji żywności,
- udział w organizowaniu wzajemnej współpracy pomiędzy producentami celem poprawy opłacalności produkcji (organizacja szkoleń, warsztatów zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez producentów, tworzenie wspólnej oferty dla firm i instytucji),
- budowanie sieci dostawców, którzy mogliby docelowo dostarczać swe produkty np. do stołówek szkolnych, restauracji itp.,
- ukazanie się w dobrym świetle nabywcom produktów rolnych i środków spożywczych, aby zwiększać możliwości zbytu,
- propagowanie konkretnych i dostępnych lokalnie produktów społecznym sieciom konsumenckim, które mogłyby zaopatrywać się bezpośrednio u lokalnych producentów,
- skracanie łańcucha dystrybucji, aby produkty mogły trafiać do odbiorców przy udziale jak najmniejszej liczby pośredników (lub nawet przy zupełnym braku pośredników!),
- propagowanie produktów w Internecie za pośrednictwem serwisów zarządzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, jak też partnerów,
- udział w tworzeniu regionalnego systemu jakości (w przyszłości),
- informowanie o problemach i możliwość uzyskania wsparcia przy ich rozwiązywaniu. Pozostając w stałym kontakcie z producentami, Urząd Marszałkowski oraz jego partnerzy mogą szybciej reagować.

Producenci powinni pamiętać o zjawisku zwanym „rentą wiedzy”. Polega ono na tym, że producenci, którzy wykazują się aktywnością (uczestniczą w różnych inicjatywach, szkoleniach itp.) statystycznie mają wyższe dochody od ich koleżanek i kolegów, którzy nie są otwarci na współpracę i podnoszenie swych kwalifikacji.

- Jak zorganizować się z wypełnianiem ankiety?

Ankieta jest wypełniana indywidualnie przez konkretnych producentów (oraz kandydatów na producenta). Niemniej jednak zachęcamy, aby wszyscy nasi partnerzy – a nawet osoby, które po prostu znają dobrych, uczciwych producentów, powiadomiły ich o możliwości wypełnienia ankiety i w miarę potrzeby udzieliły wsparcia technicznego.

Zachęcamy również, aby fizycznie dopilnować, czy nasz ulubiony producent wypełnił ankietę – również jeśli istnieje taka potrzeba asystować w tym procesie osobiście. Zachęcamy również, aby organizować lokalne spotkania, podczas których producenci mogliby usiąść z pomocną osobą i po prostu dokonać zgłoszenia on-line. Widzimy tu znaczną rolę przedstawicieli lokalnego samorządu i lokalnych grup działania, którzy jak nikt inni znają lokalne środowisko rolników, kół gospodyń wiejskich OSP i innych organizacji wśród rodzin których z pewnością nie brakuje rolników i producentów.

Zachęcamy też do odwiedzenia jednego z koordynatorów. Wsparcie zadeklarowała większość lokalnych grup działania oraz niektóre samorządy (ich liczba ciągle rośnie). Zawsze można nas również odwiedzić w Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego:

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego (w Urzędzie Marszałkowskim)
ul. Kilińskiego 16, 15-089 Białystok; tel. 85-6654826, produkty@wrotapodlasia.pl

Wykaz urzędów na terenie powiatu grajewskiego, w których wyznaczono osobę do stałych kontaktów roboczych w ramach Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego[1] oraz wykaz lokalnych grup działania.

Powiat

Urząd

Komórka organizacyjna/ jednostka

Telefon

Grajewski

Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wydział Organizacyjny - Promocja

862738465

Urząd Miejski w Rajgrodzie

Referat organizacyjny

862721948

     

 

 

Adres lokalnej grupy działania

 

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury

Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo

 

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego - rolniku, producencie, wytwórco wypwłnij ankietę
2019-02-07 14:14 Opublikował: Danuta Odolecka


Projekt i realizacja
Speed S.C.