Rozmiar tekstu: A- A+ BIP

Gmina Grajewo

Dziś jest: cz, 22 sierpnia 2019
Imieniny: Cezarego i Tymoteusza
Strona główna » Aktualności

Wiadomość archiwalna

Powrót do archiwum

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Grajewo

Uprzejmie informuję, że zwołuję na dzień 29 stycznia b.r. /wtorek/ na godzinę 12ºº IV sesję Rady Gminy Grajewo, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie ul. Komunalna 6 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 05 grudnia 2018 roku oraz protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 21 grudnia 2018 roku.

4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.                 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Grajewo.                  

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym gminy Grajewo.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Grajewo.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat od posiadania psów, terminów płatności oraz zwolnień.       

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą mającym umowę zawartą na czas oznaczony na 3 lata.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ”Pomoc Gminy Grajewo w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.

13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania Gminy Grajewo w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na budowie i prowadzeniu Międzygminnego Punktu Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koszarówce oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Grajewo umowy wykonawczej na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: ,,Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III - PSZOKI", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2019.

15. Zatwierdzenie planów pracy: Komisji Rewizyjnej, Komisji Polityki Gospodarczej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Rady Gminy Grajewo na 2019 rok.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad.

    

Przewodniczący Rady:

Jan Dąbrowski

2019-01-24 12:33 Opublikował: Jacek Szeszko


Projekt i realizacja
Speed S.C.