Rozmiar tekstu: A- A+ BIP

Gmina Grajewo

Dziś jest: nie, 17 lutego 2019
Imieniny: Donata i Łukasza
Strona główna » Aktualności

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej

Uprzejmie informuję, że zwołuję na dzień 29 stycznia b.r. /wtorek/ na godzinę 10⁰⁰ posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie ul. Komunalna 6 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 05 grudnia 2018 roku i posiedzenia odbytego w dniu 20 grudnia 2018 roku.

4. Opinia komisji w sprawach jak niżej:

a/ projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Grajewo,                 

b/ projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,

c/ projektu uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym gminy Grajewo,

d/ projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Grajewo,

e/ projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

f/  projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat od posiadania psów, terminów płatności oraz zwolnień,      

g/ projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą mającym umowę zawartą na czas oznaczony na 3 lata,

h/ projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ”Pomoc Gminy Grajewo w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023,

i/ projektu uchwały w sprawie powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania Gminy Grajewo w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na budowie i prowadzeniu Międzygminnego Punktu Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koszarówce oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Grajewo umowy wykonawczej na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: ,,Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III - PSZOKI", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,

j/ projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na 2019 rok,

5. Opracowanie planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej na 2019 rok.

6. Zapytania i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad. 

Przewodnicząca komisji:

Aneta Żabińska

Galeria

2019-01-24 12:26 Opublikował: Jacek Szeszko


Projekt i realizacja
Speed S.C.