Rozmiar tekstu: A- A+ BIP

Gmina Grajewo

Dziś jest: nie, 18 sierpnia 2019
Imieniny: Heleny i Bronisławy
Strona główna » Aktualności

Wiadomość archiwalna

Powrót do archiwum

Krok do pracy II edycja

Od stycznia 2019 r. rusza kolejny projekt "Krok do pracy,kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe II edycja" realizowany przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie.

Projekt „KROK DO PRACY! – KOMPLEKSOWE WSPARCIE SPOŁECZNO-ZAWODOWE II EDYCJA"

Wójt Gminy Grajewo Stanisław Szleter uprzejmie informuje, że rozpoczął rekrutację do kolejnego projektu pn. Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe - II edycja"

Projekt będzie realizowany przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. Wartość projektu: 1 226 035,68 zł,  kwota dofinansowania 1 164 035,68 zł.  Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 r. do 31.07.2020 r.

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności społecznych i kompetencji zawodowych 50 osób z terenu gminy Grajewo i miasta Grajewo poprzez aktywizację społeczną, zawodową, zdrowotną wynikającą z indywidualnych ścieżek rozwoju oraz samodzielne świadczenie pracy na lokalnym rynku pracy i postęp w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym o następujących cechach:

- korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (zgodnie z art.7 ustawy o pomocy społecznej)

- doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego i rozumianego jako wykluczenie

- w wieku 18-64 lat

- zakwalifikowanych do III profilu pomocy

- korzystających z PO PŻ

- z niepełnosprawnościami

Projekt oferuje – nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem: nabycie kompetencji osobistych i społecznych wzmacniających zaradność, samodzielność i aktywność społeczną

- podjęcie zatrudnienia

- polepszenie statusu ekonomicznego, pogłębienie wiary we własne możliwości i adoptowania się do zmian,

- umiejętność godzenia życia rodzinnego i zawodowego

  Zainteresowane osoby uczestnictwem w projekcie, zamieszkujące na terenie Gminy Grajewo prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie, ul. Komunalna 6, pokój nr 7 w godz. od 7:00 do 15:00 w celu uzyskania szczegółowych informacji o projekcie lub telefonicznie pod numerem (86) 272 22 60. Rekrutacja będzie trwała do 28 lutego 2019 r.       

Wójt
mgr inż. Stanisław Szleter
                                            

Galeria

2019-01-04 12:57 Opublikował: Jacek Szeszko


Projekt i realizacja
Speed S.C.