Rozmiar tekstu: A- A+ BIP

Gmina Grajewo

Dziś jest: nie, 18 sierpnia 2019
Imieniny: Heleny i Bronisławy
Strona główna » Aktualności

Wiadomość archiwalna

Powrót do archiwum

„Aktywni Społecznie i Zawodowo”

„Aktywni Społecznie i Zawodowo” - projekt realizowany przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020, Oś. Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

 

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że zakończono rekrutację do projektu „Aktywni Społecznie i Zawodowo”, który ma za zadanie podnieść poziom aktywności życiowej, społecznej i zawodowej, wzrost kompetencji i umiejętności życiowych, poniesienie kwalifikacji do podjęcia zatrudnienia dla osób z obszaru terytorialnego Gminy Grajewo.

        Zrekrutowano 49 osób w wieku od 18-64 lat.

        Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach organizowanych w czterech świetlicach wiejskich:  Ciemnoszyjach, Rudzie, Wierzbowie oraz Wojewodzinie w ramach których zorganizują Inicjatywy Lokalne dla lokalnej społeczności. Ponadto 25 uczestników w ramach Aktywizacji Zawodowej uczestniczyć będą w kursach zawodowych prowadzących do podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych.

        Wybór kursu odpowiadać będzie potrzebom określonym w oparciu o Indywidualną Ścieżkę Wsparcia stworzoną dla każdej osoby oraz potrzebom pracodawcy, u którego uczestnik będzie mógł podjąć pracę po zakończeniu udziału w projekcie. Projekt będzie trwał do 30.11.2019 r.

        Ogólny koszt projektu wynosi 376 315,85 zł. Wartość dofinansowania 357 215,85zł. Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

        Informacje w sprawie projektu można uzyskać w godzinach 700-1500 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie, ul. Komunalna 6, pokój nr 7 bądź drogą telefoniczną pod numerem  (86) 272 22 60.

 

Autor treści:

Joanna Krasińska-Bukowska- pracownik socjalny

2019-01-02 14:21 Opublikował: Michał Mikołajski


Projekt i realizacja
Speed S.C.