Rozmiar tekstu: A- A+ BIP

Gmina Grajewo

Dziś jest: nie, 18 sierpnia 2019
Imieniny: Heleny i Bronisławy
Strona główna » Aktualności

Wiadomość archiwalna

Powrót do archiwum

„Aktywni zawodowo w Gminie Grajewo”

„Aktywni zawodowo w Gminie Grajewo” - projekt realizowany przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020, Oś. Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

 

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że zakończono rekrutację do projektu „Aktywni Zawodowo w Gminie Grajewo”, programu podnoszącego aktywność i mobilność zawodową oraz zwiększającego szansę na uzyskanie zatrudnienia osób biernych zawodowo z obszaru terytorialnego Gminy Grajewo.

Zrekrutowano 30 osób biernych zawodowo, powyżej 30 roku życia.

        Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, organizowanych w trzech świetlicach wiejskich;  Białaszewie, Rudzie oraz w Wierzbowie. Ponadto uczestnicy zostaną objęci wsparciem w formie pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego oraz szkoleń prowadzących do podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych.

        Wybór kursu lub szkoleń odpowiadać będzie potrzebom określonym w oparciu o Indywidualne Plany Mobilności Zawodowej stworzone dla każdej osoby oraz potrzebom pracodawcy, u którego uczestnik będzie mógł podjąć pracę po zakończeniu udziału w projekcie. Projekt będzie trwał do 30.09.2019 r.

        Ogólny koszt projektu wynosi 331 628,75 zł. Wartość dofinansowania 312 128,75 zł. Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

        Informacje w sprawie projektu można uzyskać w godzinach 700-1500 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie, ul. Komunalna 6, pokój nr 7 bądź drogą telefoniczną pod numerem  (86) 272 22 60.

 

Autor treści:

Kinga Makowska- pracownik socjalny

„Aktywni zawodowo w Gminie Grajewo”
2019-01-02 14:13 Opublikował: Michał Mikołajski


Projekt i realizacja
Speed S.C.