Rozmiar tekstu: A- A+ BIP

Gmina Grajewo

Dziś jest: śr, 24 kwietnia 2019
Imieniny: Grzegorza i Aleksandra
Strona główna » Aktualności

Wiadomość archiwalna

Powrót do archiwum

Informacja o posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej - 5.12.2018 r.

                                                                               

     Uprzejmie informuję, że zwołuję na dzień 05 grudnia b.r. /środa/ na godzinę 1000 posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie ul. Komunalna 6 z następującym  porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 21 listopada  

      2018 roku.

  4. Opinia komisji w sprawach jak niżej:

      a/ Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18

          października 2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres

          11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok

          podatkowy 2019,

      b/ Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19

          października 2018 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna,

          obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za 

          pierwsze trzy kwartały 2018 roku,

      c/ projektu uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od

          nieruchomości, 

      d/ projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od

          środków transportowych,

      e/ projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, terminów

          płatności oraz zwolnień,     

      f/  projektu uchwały  w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi

          Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa

          Wodnego Wody Polskie w Białymstoku regulaminu dostarczania wody,

      g/ projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na

          sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i 

          podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Grajewo,

      h/ projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej

          umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą mającym umowę

          zawartą na czas oznaczony do 3 lat,

      i/  projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok

          2018.

  5. Zapytania i wolne wnioski.

  6. Zamknięcie obrad.

     

 

                                                                                 Przewodnicząca komisji:

                                                                                 Żabińska Aneta

2018-11-30 13:26 Opublikował: Danuta Odolecka


Projekt i realizacja
Speed S.C.