Rozmiar tekstu: A- A+ BIP

Gmina Grajewo

Dziś jest: śr, 24 kwietnia 2019
Imieniny: Grzegorza i Aleksandra
Strona główna » Aktualności

Wiadomość archiwalna

Powrót do archiwum

Informacja o Sesji Rady Gminy Grajewo - 5.12.2018 r.

                                                                              

                 Uprzejmie informuję, że zwołuję na dzień 05 grudnia b.r. /środa/ na godzinę  12ºº II sesję Rady Gminy Grajewo, która odbędzie się  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie ul. Komunalna 6 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 21 listopada 2018

      roku.

  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na

      poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w

      okresie między sesjami.                

  5. Przedstawienie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z

      dnia 18 października 2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres

      11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok

      podatkowy 2019.

  6. Przedstawienie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z

      dnia 19 października 2018 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna,

      obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za  

      pierwsze trzy kwartały 2018 roku.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.  

  8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od

      środków transportowych.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, terminów płatności

      oraz zwolnień.     

10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi

      Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa

      Wodnego Wody Polskie w Białymstoku regulaminu dostarczania wody.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na

      sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i  

      podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Grajewo.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy

      dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą mającym umowę zawartą na czas

      oznaczony do 3 lat.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2018.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

      

      

                                                                                   Przewodniczący  Rady:

                                                                                   Jan Dąbrowski

2018-11-30 13:23 Opublikował: Danuta Odolecka


Projekt i realizacja
Speed S.C.