Ludzie przyjaźni naturze

Odbiór drogi w Modzelach

16 października 2018 r. Wójt Gminy Grajewo Stanisław Szleter wraz z mieszkańcami wsi Modzele dokonał uroczystego odbioru i otwarcia inwestycji zrealizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103323B w miejscowości Modzele”.
Foto wiadomości 10

Wójt Gminy Grajewo podziękował wszystkim, którzy byli obecni podczas otwarcia. Szczególne podziękowania skierował do Radnych Gminy Grajewo i Sołtysa Wsi Modzele, którzy krok po kroku i  konsekwentnie dążyli do realizowania tego zadania.

Zadowoleni mieszkańcy Modzel dziękując wójtowi za nową drogę podkreślili, że mogą z niej teraz bezpiecznie korzystać.

Warto dodać, iż jest to kolejna pomyślnie zrealizowana inwestycja na terenie gminy Grajewo, która zapewni bezpieczeństwo i komfort jazdy mieszkańcom.

Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe” UNIDROG” Sp. z o.o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo.

W wyniku przebudowanej drogi uzyskano nawierzchnię asfaltową o długości 0,81km, chodniki, wjazdy z kostki brukowej oraz przejścia dla pieszych.

Droga została wyposażona w odpowiednie oznakowanie.

Całkowity koszt inwestycji: 886 017,15 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemnaście złotych 15/100), w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w wysokości 531 030,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści jeden tysięcy trzydzieści złotych 00/100), tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. 

DATA PUBLIKACJI: 2018-10-18 13:42 | OPUBLIKOWAŁ: Jacek Szeszko
Drukuj