Odbiór drogi w Modzelach

16 października 2018 r. Wójt Gminy Grajewo Stanisław Szleter wraz z mieszkańcami wsi Modzele dokonał uroczystego odbioru i otwarcia inwestycji zrealizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103323B w miejscowości Modzele”.
10

Wójt Gminy Grajewo podziękował wszystkim, którzy byli obecni podczas otwarcia. Szczególne podziękowania skierował do Radnych Gminy Grajewo i Sołtysa Wsi Modzele, którzy krok po kroku i  konsekwentnie dążyli do realizowania tego zadania.

Zadowoleni mieszkańcy Modzel dziękując wójtowi za nową drogę podkreślili, że mogą z niej teraz bezpiecznie korzystać.

Warto dodać, iż jest to kolejna pomyślnie zrealizowana inwestycja na terenie gminy Grajewo, która zapewni bezpieczeństwo i komfort jazdy mieszkańcom.

Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe” UNIDROG” Sp. z o.o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo.

W wyniku przebudowanej drogi uzyskano nawierzchnię asfaltową o długości 0,81km, chodniki, wjazdy z kostki brukowej oraz przejścia dla pieszych.

Droga została wyposażona w odpowiednie oznakowanie.

Całkowity koszt inwestycji: 886 017,15 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemnaście złotych 15/100), w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w wysokości 531 030,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści jeden tysięcy trzydzieści złotych 00/100), tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. 

DATA PUBLIKACJI: 2018-10-18 13:42 | OPUBLIKOWAŁ: Jacek Szeszko
Gmina Grajewo pozyskała dofinansowanie na realizację projektu - Rozbudowa wodociągu "WOJEWODZIN"
sty 30, 2020
Czytaj więcej
Ogłoszenie
mar 19, 2020
Czytaj więcej
Apel Wójta Gminy Grajewo
mar 13, 2020
Czytaj więcej
Komunikat Wójta Gminy Grajewo dot. dowożenia do szkół i przedszkoli
mar 11, 2020
Czytaj więcej