Rozmiar tekstu: A- A+ BIP

Gmina Grajewo

Dziś jest: pt, 26 kwietnia 2019
Imieniny: Marii i Marcelego
Strona główna » Aktualności

Wiadomość archiwalna

Powrót do archiwum

Trwają prace drogowe - Przebudowa drogi w m. Modzele

 

Tablica Projektu

Wójt Gminy Grajewo informuje, iż wykonawca robót przystąpił do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103323B w miejscowości Modzele”. Inwestycja swym zakresem obejmie:

-       podbudowę z kruszywa łamanego,

-       ułożenie dwóch warstw jezdnych z betonu asfaltowego,

-       wykonanie chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej oraz  uzupełnieniu poboczy,

-       ustawienie krawężników drogowych na ławie betonowej z opornikiem.

Przebudowana droga będzie posiadała nawierzchnię asfaltową na długości 0,81 km i szerokość od 5 m do 6 m .  Termin zakończenia robót zgodnie z umową planowany jest do 12 października 2018 r.

Wartość inwestycji wynosi 886 017,15 złotych (słownie: osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemnaście złotych 15/100). Gmina Grajewo otrzymała dofinansowanie  ze środków „EFRROW” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości  531 030,00 złotych (słownie: pięćset trzydzieści jeden tysięcy trzydzieści złotych 00/100) co stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych objętych wnioskiem o dofinansowanie.

 

 

2018-09-04 13:49 Opublikował: Michał Mikołajski


Projekt i realizacja
Speed S.C.