Umowa na przebudowę drogi w Modzelach podpisana

1

 

        W dniu 06.06.2018 r., Gmina Grajewo podpisała umowę na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 103323B w miejscowości Modzele.” Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym z dnia 07.05.2018r., zostało Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe” UNIDROG” Sp. z o.o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo.       

        Całkowita wartość zadania zgodnie z wyborem najkorzystniejszej oferty to kwota: 886 017,15 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemnaście złotych 15/100), w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w wysokości 531 030,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści jeden tysięcy trzydzieści złotych 00/100), tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Przebudowa drogi będzie polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, ułożeniu dwóch warstw jezdnych z betonu asfaltowego, wykonaniu chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej oraz  uzupełnieniu poboczy. Przebudowa drogi będzie posiadała nawierzchnię asfaltową na długości 0,81 km i szerokość od 5 m do 6 m .  

        Termin realizacji inwestycji  według umowy z wykonawcą - 12.10.2018 r.

 

DATA PUBLIKACJI: 2018-06-12 08:44 | OPUBLIKOWAŁ: Michał Mikołajski
Gmina Grajewo pozyskała dofinansowanie na realizację projektu - Rozbudowa wodociągu "WOJEWODZIN"
sty 30, 2020
Czytaj więcej
Ogłoszenie
mar 19, 2020
Czytaj więcej
Apel Wójta Gminy Grajewo
mar 13, 2020
Czytaj więcej
Komunikat Wójta Gminy Grajewo dot. dowożenia do szkół i przedszkoli
mar 11, 2020
Czytaj więcej