Rozmiar tekstu: A- A+ BIP

Gmina Grajewo

Dziś jest: pt, 17 sierpnia 2018
Imieniny: Jacka i Mirona
Strona główna » Aktualności

Wiadomość archiwalna

Powrót do archiwum

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+
ŚWIADCZENIA RODZINNE
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 o świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego można składać od 1 lipca 2018r. elektronicznie, od 1 sierpnia 2018r. w wersji papierowej.

JAK I GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ŚWIADCZENIA

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego udostępnione będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie, ul. Komunalna 6 pokój 7 (parter budynku Urzędu Gminy)

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie zaś Ci, którzy wybiorą drogę elektronicznego przekazu mają do wyboru poniższe kanały:

  • Ministerialny Portal Informacyjno – Usługowy Emp@tia
  • Bankowość elektroniczna
  • Platforma Usług Elektronicznych – PUE ZUS
  • Elektroniczna Platforma Usług Publicznyh – ePUAP
  • Portal – OBYWATEL.GOV.PL

Aby otrzymać wnioskowane świadczenia  należy dołączyć do wniosku dokumenty zależne od indywidualnej sytuacji rodzinnej wnioskodawcy.

W nowym okresie zasiłkowym podstawowe zasady co do ubieganie się o świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego pozostają bez zmian. Pod uwagę będzie brany dochód za 2017r.

Świadczenie wychowawcze 500+ na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia otrzymają Państwo niezależnie od dochodu, natomiast na pierwsze dziecko dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 800,00 zł. oraz 1 200,00 zł. w przypadku gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. Do świadczeń rodzinnych dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 674,00 zł, jeżeli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne 764,00 zł. Do funduszu alimentacyjnego próg dochodowy wynosi 725,00 zł. na osobę.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej http://www.mpips.gov.pl/< - wsparcie dla rodzin z dziećmi.

Wzory wniosków do pobrania: - http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 

               „Dobry Start” dla ucznia

Po raz pierwszy w tym roku rusza program „Dobry Start” – rodziny otrzymają raz w roku 300 zł. na każde uczące się dziecko w szkole – bez względu na dochód.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci:

  • Do ukończenia 20 roku życia
  • Do 24 roku życia dzieci niepełnosprawne

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola, dzieci realizujące przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole oraz dzieci umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start prowadzone przez jednostkę organizacyjną gminy, następuje na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego.

 

JAK I GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Wnioski można składać od 1 lipca 2018r. do 30 listopada 2018r. drogą elektroniczną przez stronę : Ministerialny Portal Informacyjno – Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczna,  od 1 sierpnia 2018r. do 30 listopada 2018r. w wersji papierowej,  formularze wniosków udostępnione będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie, ul. Komunalna 6 - pokój 7 (parter budynku Urzędu Gminy)

Szczegółowe informacje programu „Dobry Start” oraz wnioski do pobrania na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

UWAGA!
Wnioski złożone po 30 listopada 2018r. – pozostaną bez rozpatrzenia.

Galeria

2018-06-11 14:56 Opublikował: Jacek Szeszko