Podpisanie umowy z wykonawcą - Kapice

 

        W dniu 10.05.2018 r., Gmina Grajewo podpisała umowę na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 142516B w miejscowości Kapice.” Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym z dnia 10.04.2018r., zostało Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe” UNIDROG” Sp. z o.o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo.       

        Całkowita wartość zadania zgodnie z wyborem najkorzystniejszej oferty to kwota: 356 144, 57 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery złote 57/100), w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w wysokości  220 586, 00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć), tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

        Przebudowa drogi przewiduje rozbiórkę starej nawierzchni przy skrzyżowaniu z drogą powiatową, wykonanie koryta pod nową konstrukcję drogi oraz wykonanie docelowej konstrukcji jezdni, poboczy oraz regulację wysokościową zasuw i zaworów infrastruktury technicznej. Przebudowa drogi będzie posiadała nawierzchnię asfaltową na długości 780 m i szerokości 5,50 m.

        Termin zakończenia realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 142516B w miejscowości Kapice” według umowy z wykonawcą ustalono do dnia 31.07.2018 r.

DATA PUBLIKACJI: 2018-05-30 08:05 | OPUBLIKOWAŁ: Michał Mikołajski
Gmina Grajewo pozyskała dofinansowanie na realizację projektu - Rozbudowa wodociągu "WOJEWODZIN"
sty 30, 2020
Czytaj więcej
Ogłoszenie
mar 19, 2020
Czytaj więcej
Apel Wójta Gminy Grajewo
mar 13, 2020
Czytaj więcej
Komunikat Wójta Gminy Grajewo dot. dowożenia do szkół i przedszkoli
mar 11, 2020
Czytaj więcej