Ludzie przyjaźni naturze

Podpisanie umowy z wykonawcą - Kapice

Zdjęcie nr: 49362

 

        W dniu 10.05.2018 r., Gmina Grajewo podpisała umowę na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 142516B w miejscowości Kapice.” Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym z dnia 10.04.2018r., zostało Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe” UNIDROG” Sp. z o.o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo.       

        Całkowita wartość zadania zgodnie z wyborem najkorzystniejszej oferty to kwota: 356 144, 57 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery złote 57/100), w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w wysokości  220 586, 00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć), tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

        Przebudowa drogi przewiduje rozbiórkę starej nawierzchni przy skrzyżowaniu z drogą powiatową, wykonanie koryta pod nową konstrukcję drogi oraz wykonanie docelowej konstrukcji jezdni, poboczy oraz regulację wysokościową zasuw i zaworów infrastruktury technicznej. Przebudowa drogi będzie posiadała nawierzchnię asfaltową na długości 780 m i szerokości 5,50 m.

        Termin zakończenia realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 142516B w miejscowości Kapice” według umowy z wykonawcą ustalono do dnia 31.07.2018 r.

DATA PUBLIKACJI: 2018-05-30 08:05 | OPUBLIKOWAŁ: Michał Mikołajski
Drukuj
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
lut 01, 2021
Czytaj więcej
Nabór kandydatów na rachmistrzów
lut 01, 2021
Czytaj więcej
Zakup komputerów z projektu Zdalna Szkoła+
lut 04, 2021
Czytaj więcej