Rozmiar tekstu: A- A+ BIP

Gmina Grajewo

Dziś jest: śr, 22 sierpnia 2018
Imieniny: Cezarego i Tymoteusza
Strona główna » Aktualności

Wiadomość archiwalna

Powrót do archiwum

Monitoring działań jednostek

W związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w Białymstoku, a Wójtem Gminy Grajewo Panem Stanisławem Szleterem o współpracy na rzecz realizacji projektu pod nazwą „Monitoring działań jednostek administracji pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami w województwie podlaskim”, realizowanym w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych wdrażanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Okres realizacji projektu od 7.08.2017r. do 28.02.2019 r.

Celem współpracy jest dokonanie przeglądu i analizy zadań Instytucji Monitorowanej pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (KPON), opracowanie rekomendacji wdrożeniowych w obszarach wymagających zmiany oraz wykorzystanie ich do zmiany w zakresie realizowanych zadań w poszczególnych jednostkach administracji publicznej. Ma to na celu zwiększenie zdolności Instytucji do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Koordynatorem Porozumienia ze strony Gminy Grajewo jest Weronika Leokadia Szymanowska. W ramach realizacji projektu w dniu 2 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się spotkanie konsultacyjne  przedstawicieli, ze strony Stowarzyszenia EUROPARTNER Pani Anny Maksimowicz i Pana Michała Królikowskiego, z dyrektorami i kierownikami jednostek Gminy Grajewo. Ze strony instytucji Monitorowanej /Gminy  uczestniczyli: Pani Weronika Leokadia Szymanowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie, Pani Ewelina Ajdyn Kierownik Referatu Społeczno-Kulturalnego Urzędu Gminy, Pan Jacek Szeszko Referat Organizacyjny Urzędu Gminy, Pani Jolanta Samaszko Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbowie, Pani Renata Żebrowska Dyrektor Gminnej Biblioteki w Rudzie, Pan Henryk Chrzanowski Dyrektor Szkoły Podstawowej w Danówku, Pani Katarzyna Kuczyńska pracownik socjalny GOPS. Instytucje monitorowane przedstawiły działania podejmowane wobec osób niepełnosprawnych  w kierunku  zwalczania stereotypów, podnoszenia świadomości dotyczącej praw i godności osób niepełnosprawnych oraz dokonały analizy potrzeb osób niepełnosprawnych. W II części spotkania nastąpił przegląd dostępności budynków monitorowanych instytucji w terenie w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Partner  Wiodący/Stowarzyszenie EUROPARTNER deklaruje ustalenie dogodnego terminu spotkania podsumowującego i ustalenia ostatecznych treści raportu wstępnego z monitoringu i doprecyzowania poszczególnych rekomendacji w celu naniesienia uzgodnionych poprawek do raportu wstępnego, który staje się raportem końcowym i zostanie podpisany przez wszystkich członków zespołu monitorującego oraz reprezentanta Instytucji monitorowanej.

Autor treści: Weronika Szymanowska

Galeria

2018-03-05 11:31 Opublikował: Jacek Szeszko