Rozmiar tekstu: A- A+ BIP

Gmina Grajewo

Dziś jest: so, 23 września 2017
Imieniny: Tekli i Bogusława
Strona główna » Aktualności

Wiadomość archiwalna

Powrót do archiwum

Stanowisko Rady Gminy Grajewo

w sprawie zmiany uregulowań prawnych związanych z gospodarką łowiecką.

STANOWISKO

RADY  GMINY  GRAJEWO

z dnia 18 sierpnia 2017 roku

 

w sprawie zmiany uregulowań prawnych związanych z gospodarką łowiecką.

 

Z niepokojem obserwujemy narastający z roku na rok problem szkód łowieckich wyrządzanych przez dziką zwierzynę w gospodarstwach rolnych. Skala tych szkód systematycznie wzrasta, wzrasta również niezadowolenie rolników, których ten problem dotyka. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników i reagując na rosnący problem szkód łowieckich, radni Gminy Grajewo zwracają się z apelem o podjęcie w trybie pilnym kompleksowych działań zmierzających do zmniejszenia populacji zwierząt dziko żyjących.

Niekontrolowany wzrost łosi, dzików, bobrów i saren drastycznie zwiększył ich ilość oraz zwiększył areał upraw, na których zwierzęta te czynią szkody. Problem narastających szkód wyrządzanych przez dziko żyjące zwierzęta jest bardzo dotkliwy dla rolników, dla których pole to często jedyne źródło dochodu.

            Wnioskujemy o zdjęcie moratorium na odstrzał łosia, ponieważ w ostatnich 10 latach nastąpił wielokrotny wzrost populacji tego gatunku. Ma to bezpośredni wpływ na znaczne zwiększenie szkód wyrządzanych przez ten gatunek, ale przede wszystkim na wzrost liczby kolizji i wypadków śmiertelnych w wyniku zdarzeń drogowych z udziałem tych zwierząt. W samym tylko I półroczu b.r. na terenie naszego powiatu doszło już do pięciu zdarzeń drogowych z udziałem łosi, w wyniku czego jedna osoba poniosła śmierć, natomiast w ostatnich siedmiu latach zanotowano 26 takich zdarzeń, w których oprócz ofiar śmiertelnych było wielu rannych.

            W związku ze stałym wzrostem populacji bobra oraz wysokim poziomem szkód przez niego wyrządzanych wnosimy również o uregulowanie modelu gospodarowania populacją bobra europejskiego w zakresie ograniczenia jego liczebności. Nadmierna ilość wydr powoduje olbrzymie szkody w rybostanie rzek, jezior i stawów hodowlanych. Istotną kwestią są także obowiązujące przepisy w zakresie ustalania wysokości odszkodowań dla poszkodowanych.

            Na mocy aktualnie obowiązujących przepisów szacowaniem szkód zajmują się dzierżawcy obwodów łowieckich, czyli podmioty odpowiadające za wyrządzone szkody. Oczekiwane zmiany przepisów winny dotyczyć bezwzględnego egzekwowania wykonania planów łowieckich, kwestii wypłaty odszkodowań oraz pomocy udzielanej poszkodowanym rolnikom przy zabezpieczaniu upraw przed ich niszczeniem przez zwierzęta dziko żyjące. Należy wprowadzić takie rozwiązania, które nakładałyby na koła łowieckie realizowanie odstrzałów na poziomie minimum 90% planów.

                                                                                         

                                                                                                    Przewodniczący  Rady

                                                                                                                    Jan Dąbrowski

 

 

Do wiadomości:  

 

1. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2. Minister Środowiska

3. Wojewoda Podlaski

4. Parlamentarzyści okręgu podlaskiego

5. Marszałek Województwa Podlaskiego

Załączniki

  1. Stanowisko załącznik
2017-08-22 12:34 Opublikował: Rafał Jankowski