Rozmiar tekstu: A- A+ BIP

Gmina Grajewo

Dziś jest: wt, 19 czerwca 2018
Imieniny: Gerwazego i Protazego
Strona główna » Aktualności

Wiadomość archiwalna

Powrót do archiwum

Informacja o terminie sesji Rady Gminy Grajewo

Uprzejmie informuję, że zwołuję na dzień 18 sierpnia b.r. /piątek/ na godzinę 12⁰⁰ XXXI sesję Rady Gminy Grajewo, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie ul. Komunalna 6 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 23 czerwca 2017 roku oraz protokołu z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy odbytej w dniu 14 lipca 2017 roku.

4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzednich sesjach oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szymany, gmina Grajewo.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wierzbowo, gmina Grajewo.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Grajewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

9. Stanowisko Rady Gminy Grajewo w sprawie zmiany uregulowań prawnych związanych z gospodarką łowiecką.

10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Grajewo w roku szkolnym 2016//2017 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 

11. Informacja o przygotowaniu szkół i placówek oświatowych w Gminie Grajewo do roku szkolnego 2017/2018.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2017.

13. Rozpatrzenie wyników przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli w II kwartale 2017 roku oraz przyjęcie wniosków i zaleceń pokontrolnych.

14. Zapytania i wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

Galeria

2017-08-14 11:10 Opublikował: Jacek Szeszko