Rozmiar tekstu: A- A+ BIP

Gmina Grajewo

Dziś jest: śr, 15 sierpnia 2018
Imieniny: Marii i Napoleona
Strona główna » Inicjatywy » PROW 2014 - 2020

Ruszyła przebudowa drogi w Koszarówce

Trwają roboty drogowe w miejscowości Koszarówka. Planowany do przebudowy odcinek drogi to ponad dwa i pół km, który obejmie ulice: Topolową, Spacerową, Osiedlową, Słoneczną i Długą.

.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pod nazwą:
Przebudowa drogi gminnej nr 103349B w m. Koszarówka
mająca na celu poprawę infrastruktury drogowej  i bezpieczeństwa  komunikacyjnego na drodze gminnej w miejscowości Koszarówka współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji:  przebudowa drogi gminnej o długości 2,520 km.

 

  Przebudowa drogi gminnej nr 103349B obejmuje swym zakresem:
- roboty przygotowawcze w tym: karczowanie pni i krzaków, roboty rozbiórkowe nawierzchni 
  bitumicznej, krawężników, chodników, betonu, fundamentów ogrodzenia, podbudowy z kruszywa naturalnego, regulację zaworów      wodociągowych i studzienek telefonicznych,
- roboty ziemne,
- odwodnienie korpusu drogowego,
- podbudowę,
- nawierzchnię asfaltową,
- roboty wykończeniowe (m. innymi uzupełnienie poboczy pospółką) ,
- oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
- elementy ulic (krawężniki, ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych, obrzeża, chodniki z  kostki brukowej szarej grubości 6cm, wjazdy z kostki brukowej kolorowej grubości 8cm, nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki brukowej o grubości 6cm kolorowej.
 
  Odcinek przebudowanej drogi zostanie odpowiednio oznakowany, co będzie miało znaczny na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi. 
  Termin zakończenia robót planowany jest do 30 października br.
  Wartość inwestycji wynosi 2.505.482,20 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote 20/100). Gmina Grajewo otrzymała dotację ze środków „EFRROW” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 1.594.238,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych 00/100). 
  Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe „ UNIDROG” Sp. z o. o. jako Lider Konsorcjum wspólnie z  Partnerem Konsorcjum  - Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym „UNIROL” Dorota Kulikowska Grajewo.

2017-06-08 13:00 Opublikował: Agnieszka Szakiel