Rozmiar tekstu: A- A+ BIP

Gmina Grajewo

Dziś jest: nie, 19 listopada 2017
Imieniny: Elżbiety i Seweryna
Strona główna » Inicjatywy » PROW 2014 - 2020

PROW 2014 - 2020

Wójt Gminy Grajewo informuje, iż w dniu 28 lipca 2016r. podpisane zostały umowy na realizację 3 zadań drogowych pomiędzy Gminą Grajewo a Samorządem Województwa Podlaskiego

 

, 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Wójt Gminy Grajewo informuje, iż w dniu 28 lipca 2016r. podpisane zostały umowy na realizację
3 zadań drogowych pomiędzy Gminą Grajewo a Samorządem Województwa Podlaskiego
z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:


1. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Białaszewo
Cel operacji: poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych w miejscowości Białaszewo.
Wartość przyznanej pomocy ze środków „EFRROW” wynosi
367.973,00 zł (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy 00/100), tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
Wartość całkowita operacji:
578.301,60 zł (słownie złotych: pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta jeden 60/100).


2. Przebudowa drogi gminnej 103323B w miejscowości Modzele
Cel operacji: poprawa infrastruktury drogowej poprzez wybudowanie nawierzchni asfaltowej oraz chodników i wjazdów z kostki brukowej. Poprawa warunków komunikacyjnych zwiększających bezpieczeństwo w ruchu drogowym pojazdów mechanicznych i osób poruszających się nowymi chodnikami.
Wartość przyznanej pomocy ze środków „EFRROW” wynosi
531.030,00 zł (słownie złotych:
pięćset trzydzieści jeden tysięcy trzydzieści 00/100), tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
Wartość całkowita operacji:
834.560,37 zł (słownie złotych: osiemset trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt 37/100).


3. Przebudowa drogi gminnej 103349B w m. Koszarówka
Cel operacji: poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa komunikacyjnego na drodze gminnej w miejscowości Koszarówka.
Wartość przyznanej pomocy ze środków „EFRROW” wynosi
1.618.733,00 zł (słownie złotych:
jeden milion sześćset osiemnaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy 00/100), tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
Wartość całkowita operacji:
2.543.977,77 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem 77/100).


Planowany okres realizacji zadań: lata 2016-2018.

 

 

 

UZUPEŁNIENIE INFORMACJI Z DNIA 28.07.2016r.


Wójt Gminy Grajewo informuje, iż w dniu 28 lipca 2016r. podpisane zostały umowy o przyznanie pomocy z udziałem środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację trzech operacji drogowych pomiędzy Gminą Grajewo a Samorządem Województwa Podlaskiego.


Nazwa operacji: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Białaszewo

Cel operacji: poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych w miejscowości Białaszewo.


Planowane efekty: przebudowa dróg gminnych o długości 1,360 km.


Termin realizacji: rok 2016.


Nazwa operacji: Przebudowa drogi gminnej 103349B w m. Koszarówka


Cel operacji: poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa komunikacyjnego na drodze gminnej w miejscowości Koszarówka.


Planowane efekty: przebudowa drogi gminnej o długości 2,520 km.


Termin realizacji: rok 2017.


Nazwa operacji: Przebudowa drogi gminnej 103323B w miejscowości Modzele


Cel operacji: poprawa infrastruktury drogowej poprzez wybudowanie nawierzchni asfaltowej oraz chodników i wjazdów z kostki brukowej. Poprawa warunków komunikacyjnych zwiększających bezpieczeństwo w ruchu drogowym pojazdów mechanicznych i osób poruszających się nowymi chodnikami.


Planowane efekty: przebudowa drogi gminnej o długości 0,710 km.


Termin realizacji: rok 2018.

 

 

Galeria

2016-07-28 15:05 Opublikował: Rafał Jankowski