Rozmiar tekstu: A- A+ BIP

Gmina Grajewo

Dziś jest: cz, 21 czerwca 2018
Imieniny: Alicji i Alojzego
Strona główna » Inicjatywy » PROW 2014 - 2020

Wiadomość archiwalna

Powrót do archiwum

Asfalt i chodniki w Białaszewie

 .

   „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pod nazwą:
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Białaszewo


mająca na celu poprawę infrastruktury drogowej  i bezpieczeństwa  ruchu drogowego na drogach gminnych w miejscowości Białaszewo współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii”  w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Przewidywane wyniki operacji: przebudowa dróg gminnych o długości 1,360 km. 

    Trwa przebudowa dróg gminnych w miejscowości Białaszewo, ulica Nowa, ulica Leśna, ulica Lipowa obręb skrzyżowania z drogą powiatową tych ulic na które Gmina Grajewo ubiega się o dofinansowanie ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oraz odcinek drogi gminnej o długości 50mb, na działce nr 1553 w obrębie skrzyżowania z odcinkiem II ulicy Lipowej, który sfinansowany zostanie w całości ze środków własnych gminy. 
    Roboty budowlane polegają na rozbiórce elementów dróg, usunięciu lokalnego zakrzaczenia, remontu istniejącego przepustu pod drogą i studzienki ściekowej, wykonaniu i wyrównaniu podbudowy kruszywem, ułożeniu warstw jezdnych z betonu asfaltowego, uzupełnieniu poboczy, wykonaniu chodników oraz nawierzchni zjazdów z kostki brukowej.
    Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo.
    Wartość zadania wynosi 570.368,52 zł., natomiast kwota dofinansowania, o którą ubiega się Gmina Grajewo to 367.973,00 zł.

Galeria

2016-07-12 09:01 Opublikował: Agnieszka Szakiel