Rozmiar tekstu: A- A+ BIP

Gmina Grajewo

Dziś jest: pt, 17 sierpnia 2018
Imieniny: Jacka i Mirona
Strona główna » Inicjatywy » Projekty

"Przedszkole w szkole"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina Grajewo rozpoczyna realizację  projektu systemowego „Przedszkole w szkole” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

W dniu 3 marca 2014 r. została podpisana umowa o numerze UDA-POKL.09.0120-253/13-00 na realizację projektu pod nazwą „Przedszkole w szkole”  pomiędzy Instytucją Pośredniczącą - Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, a Beneficjentem – Gminą Grajewo.

Wartość projektu wynosi 340 754 złotych, w tym:

1)      ze środków EFS – 289 640, 90 zł,

2)      dotacja celowa z budżetu krajowego – 51 113,10 zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości pracy 4 oddziałów przedszkolnych w 3 szkołach podstawowych w gminie Grajewo poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich w terminie do 31.10.2014.

W ramach projektu w  4 oddziałach przedszkolnych obecnie funkcjonujących  w Szkole Podstawowej w Wierzbowie (2 oddz.), Szkole Podstawowej w Rudzie (1 oddz.), Szkole Podstawowej w Białaszewie (1 oddz.) przewiduje się działania w zakresie organizacji placu zabaw, dostosowania toalet, wyposażenia pomieszczeń m.in. w meble, sprzęt kompuetrowy, tablice interaktywne, programy edukacyjne, zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne itp.

Wójt Gminy Grajewo
Stanisław Szleter

Galeria

2014-03-03 12:12 Opublikował: Jacek Szeszko