Rozmiar tekstu: A- A+ BIP

Gmina Grajewo

Dziś jest: pt, 17 sierpnia 2018
Imieniny: Jacka i Mirona
Strona główna » Inicjatywy » Projekty

„Punkty przedszkolne w Białaszewie i Popowie gm. Grajewo”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dzięki pozyskanym środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, gmina Grajewo rozpoczęła realizację projektu pod tytułem: „Punkty przedszkolne w Białaszewie i Popowie gm. Grajewo”.

Wartość projektu wynosi 452 405,45 zł z czego koszty własne to kwota 67 860,82 zł.

Projekt realizowany będzie przez okres dwóch lat od października 2012 r. do listopada 2014 r.

Po zakończeniu realizacji projektu gmina Grajewo jest zobowiązana utrzymać punkty przedszkolne co najmniej przez okres dwóch lat.

W ramach projektu utworzone zostaną dwa punkty przedszkolne dla 30 dzieci w wieku 3 – 5 lat. Punkty przedszkolne będą utworzone w świetlicy wiejskiej w Białaszewie dla 15 dzieci oraz w świetlicy wiejskiej w Popowie również dla 15 dzieci.

W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych, pomoce dydaktyczne, materiały niezbędne do realizacji zajęć, a także zabawki edukacyjne.

Poza realizacją programu przedszkolnego będą prowadzone zajęcia z języka angielskiego oraz zajęcia z rytmiki.

Dzienny wymiar godzin zajęć w punktach przedszkolnych wynosi 5 godzin. Pobyt dzieci w punktach przedszkolnych jest bezpłatny.

Wśród zgłoszonych dzieci zostanie przeprowadzona rekrutacja podczas której pierwszeństwo będą miały dzieci z rodzin, gdzie rodzice ze względu na trudną sytuację finansową nie są w stanie zapewnić dziecku uczestnictwa w płatnych zajęciach rozwojowych i korzystają z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie poprzez pobieranie świadczeń z pomocy społecznej.

W związku z powyższym zapraszamy rodziców do zapisywania swoich pociech do punktów przedszkolnych w Białaszewie i Popowie. Zajęcia w punktach przedszkolnych rozpoczynają się
2 listopada.

Zgłoszenia są przyjmowane w Biurze projektu mieszczącym się w Urzędzie Gminy Grajewo pokój nr 17. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej.
Dodatkowych informacji udziela Koordynator projektu – Iwona Kaczyńska tel. 86 272 30 00.

Wójt Gminy Grajewo
Stanisław Szleter

Galeria

2012-10-09 14:05 Opublikował: Jacek Szeszko