Rozmiar tekstu: A- A+ BIP

Gmina Grajewo

Dziś jest: pon, 20 sierpnia 2018
Imieniny: Bernarda i Sobiesława
Strona główna » Inicjatywy » Projekty

Podsumowanie projektu „Czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dnia 30 sierpnia odbyło się podsumowanie funkcjonowania punktów przedszkolnych w Danówku i w Wierzbowie.

Każde dziecko biorące udział w projekcie otrzymało Dyplom przedszkolaka oraz drobny upominek.

Gmina Grajewo w okresie październik 2010 r. – wrzesień 2012 r. realizuje projekt pn.: „Czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych min. 45 dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu gminy Grajewo. Na realizację projektu gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 445 787,98 PLN, wkład własny gminy wynosił 23 462,52 PLN, łączna wartość projektu to 469 250,50 PLN.

Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego utworzone zostały dwa punkty przedszkolne w Danówku dla 15 dzieci oraz w Wierzbowie dla min. 14 dzieci.

Do punktów przedszkolnych zostały zakupione: stoliki, krzesełka, regały, wykładzina, tablice korkowe, firany, biurko oraz krzesło dla nauczycieli, sprzęt RTV a także wyposażenie szatni.

Aby nauczyciele mogli pracować z dziećmi w jak najlepszych warunkach, a dzieci w takich samych zdobywać umiejętności rozwijać się, do każdego z punktów przedszkolnych zakupywano pomoce naukowe dla nauczyciela oraz zabawki dla dzieci zarówno edukacyjne w postaci gier, układanek czy instrumentów muzycznych, jak i bardziej tradycyjnych takich jak: lalki, misie, samochody, klocki i wiele innych oraz materiały niezbędne do realizacji zadań tj. kredki, mazaki, bloki, kolorowanki, farby, wycinanki, itp.

W ramach projektu prowadzone były zajęcia podstawowe i dodatkowe. Zajęcia podstawowe realizowane były w dni powszednie po pięć godzin i prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Nauczyciele którzy na co dzień zajmowali się wychowaniem oraz edukacją dzieci prowadząc zajęcia realizowali program zgodny z podstawą programową. Nadzór metodyczny nad realizacją tych zajęć sprawowali dyrektorzy szkół.

Oprócz podstawy programowej w punktach przedszkolnych realizowane były również zajęcia dodatkowe z języka angielskiego przygotowując dzieci do nauki w przyszłości języków obcych.

W ciągu dwóch lat funkcjonowania punktów przedszkolnych uczyło się i bawiło 47 dzieci z czego 21 w Danówku i 26 w Wierzbowie.

Przy realizacji projektu zaangażowanych było po trzech nauczycieli w każdym z punktów, nad którymi nadzór sprawowali dyrektorzy.

Natomiast nad całością projektu, rozliczaniem, promocją, kontaktami z Urzędem Marszałkowski oraz innymi kwestiami formalnymi czuwał zespół projektowy w skład którego wchodził koordynator, księgowa oraz asystent koordynatora.

Wszystkie wydatki związane z realizacją projektu t.j.: zakupy, wynagrodzenia nauczycieli, zespołu projektowego oraz nagrody dyrektorów były finansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2012-09-11 08:17 Opublikował: Jacek Szeszko