Ludzie przyjaźni naturze

KLAUZULE INFORMACYJNE

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY GRAJEWO

dla osoby fizycznej w przypadku zbierania danych osobowych jej dotyczących bezpośrednio od tej osoby.


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY GRAJEWO

dla osoby fizycznej, jeżeli danych osobowych nie pozyskano od osoby, której dane dotyczą.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

DATA PUBLIKACJI: 2018-07-16 10:27 | OPUBLIKOWAŁ: Michał Mikołajski
Drukuj