Ludzie przyjaźni naturze

Gmina Grajewo

herb gminy Grajewo.jpg

Gmina Grajewo położona jest w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim wokół miasta Grajewo. Powierzchnia gminy wynosi 30 813 ha.
Na terenie gminy istnieje 49 sołectw (51 miejscowości). Jest to region typowo rolniczy . Mieszkańcy specjalizują się głównie w hodowli bydła mlecznego – współpracują ze Spółdzielnią Mleczarską Mlekpol w Grajewie. Przez gminę Grajewo przebiegają ważne szlaki komunikacyjne:  krajowa droga S61 Warszawa - Budzisko na granicy z Litwą, krajowa droga S65 łacząca Gołdap (na granicy z Rosją) z Bobrownikami (na granicy z Białorusią) oraz linia kolejowa Rail Baltica Warszawa – Helsinki.

Walory przyrodnicze wyrożniają gminę Grajewo, wśród których króluje Biebrzański Park Narodowy, stanowiący jedyny w tej części Europy obszar bagienny. Jego nadzwyczajne krajobrazy nie tylko inspirują artystów, fotografików i malarzy, ale także przyciągają rzesze turystów.

Historia
Gmina Grajewo jest ściśle związana z gminą miejską Grajewo, ponieważ do 1991 roku stanowiły one razem gminę wiejsko – miejską Grajewo. Podział na dwie odrębne jednostki samorządowe nastapił na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1990 roku w sprawie podziału wspólnych organów dla miast i sąsiadujących z nimi gmin oraz ustalenia granic, nazw gmin i ich siedzib.

Herb
Herb przedstawia: na tarczy dwudzielnej w skos: w polu górnym czerwonym lilia srebrna podwójna, w polu dolnym błękitnym żuraw złoty stojący. Herb odwołuje się do historii tych ziem oraz do miejscowej przyrody. Lilia srebrna podwójna (heraldyczna) nawiązuje bezpośrednio do herbu Gozdawa, którym pieczętował się dom Grajewskich pierwszych właścicieli Grajewa i okolicznych miejscowości. Lilia srebrna w heraldyce symbolizuje czystość, niewinność królewskość – lilie były m.in. godłem królów Francji, natomiast żuraw złoty w polu błękitnym symbolizuje miejscową przyrodę (faunę). Jest on majestatycznym ptakiem, występującym na podmokłych łąkach, bagnach i torfowiskach. Żuraw w heraldyce jest symbolem czujności, pomysłowości, bywa też zwiastunem wielkich wydarzeń.

DATA PUBLIKACJI: 2013-05-16 11:06 | OPUBLIKOWAŁ: Jacek Szeszko
Drukuj