Ludzie przyjaźni naturze

Podmioty odbierające odpady komunalne

  • Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 
    z terenu gminy Grajewo w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. jest:

 

MPO Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku
 ul. 42 Pułku Piechoty 48
 Oddział w Grajewie, ul. Mickiewicza 6d

 

  • Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych jest:

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

w Koszarówce

zarządzana przez BIOM Sp. z o.o.

z siedzibą w Dolistowie Starym I

19-124 Jaświły

 

  • Ø Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) mieści się na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Targowa 19, 19-200 Grajewo
     wjazd od ul. Ekologicznej.

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek – 900-1700, sobota – 1000-1400

 

DO PSZOK-U DOSTARCZAMY NIEODPŁATNIE ODPADY TAKIE JAK:

 * Przeterminowane leki,

 * Zużyte baterie i akumulatory,

 * Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 * Meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 * Odpady budowlane i rozbiórkowe,

 * Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje),

 * Odpady tekstylne,

 * Styropian opakowaniowy,

 * Popiół.

 

   * Zużyte opony,

   * Odpady zielone,

   * Papier i tekturę,

   * Szkło bezbarwne i kolorowe,

   * Metale,

   * Odpady wielomateriałowe,

   * Tworzywa sztuczne typu pet oraz plastik
      przemysłowo –gospodarczy.

 

 

  • Ø Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można samodzielnie dostarczyć do PSZOK lub podmiotom zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym sprzedawcom tego sprzętu.

 

 

DATA PUBLIKACJI: 2016-10-21 14:00 | OPUBLIKOWAŁ: Jacek Szeszko
Drukuj