Rozmiar tekstu: A- A+ BIP

Gmina Grajewo

Dziś jest: cz, 21 września 2017
Imieniny: Hipolita i Mateusza
Strona główna » Inicjatywy » Gospodarka odpadami » Uchwały

Uchwały

Poniżej dostępne są linki do obowiązujących uchwały z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR 53/VIII/15 RADY GMINY GRAJEWO z dnia 8 września 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grajewo
UCHWAŁA NR 57/VIII/15 RADY GMINY GRAJEWO z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Grajewo
UCHWAŁA NR 56/VIII/15 RADY GMINY GRAJEWO z dnia 8 września 2015 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
UCHWAŁA NR 54/VIII/15 RADY GMINY GRAJEWO z dnia 8 września 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR 55/VIII/15 RADY GMINY GRAJEWO z dnia 8 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
UCHWAŁA NR 58/VIII/15 RADY GMINY GRAJEWO z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których  znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
2015-10-01 12:22 Opublikował: Rafał Jankowski