Ludzie przyjaźni naturze

Uchwały

Poniżej dostępne są linki do obowiązujących uchwały z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr 125/XXI/20 z dnia 2020-09-02 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grajewo

Uchwała Nr 126/XXI/20 z dnia 2020-09-02 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr 127/XXI/20 z dnia 2020-09-02 w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr 128/XXI/20 z dnia 2020-09-02 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Grajewo

Uchwała Nr 129/XXI/20 z dnia 2020-09-02 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Uchwała Nr 130/XXI/20 z dnia 2020-09-02 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

 

UCHWAŁA NR 33/IV/19 RADY GMINY GRAJEWO z dnia 29 stycznia 2019 r. sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr 247/XLII/18 z dnia 2018-09-27 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr 246/XLII/18 z dnia 2018-09-27 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grajewo

UCHWAŁA NR 58/VIII/15 RADY GMINY GRAJEWO z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których  znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku

UCHWAŁA NR 57/VIII/15 RADY GMINY GRAJEWO z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Grajewo

UCHWAŁA NR 54/VIII/15 RADY GMINY GRAJEWO z dnia 8 września 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

 

 

 

DATA PUBLIKACJI: 2019-02-14 13:36 | OPUBLIKOWAŁ: Michał Mikołajski
Drukuj