Ludzie przyjaźni naturze

Kontakt

Dane teleadresowe:
Urząd Gminy Grajewo
ul. Komunalna 6
19 - 200 Grajewo
tel. 86 272 30 00
e-mail: sekretariat@uggrajewo.pl
adres strony BIP: bip.ug.grajewo.wrotapodlasia.pl
Adres skrzynki podawczej ePUAP: /UGGRAJEWO/skrytka

Kierownictwo
Wójt - Stanisław Szleter
Zastępca Wójta - Jerzy Tyszka

Sekretarz - Kazimierz Grabowski
Skarbnik - Monika Zorczykowska

Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek: 7.00 - 15.00

Wykaz telefonów pracowników Urzędu Gminy Grajewo
Wójt Gminy Grajewo (łączenie przez sekretariat) tel. 86 272 30 00
Zastępca Wójta Gminy Grajewo (łączenie przez sekretariat) tel. 86 272 30 00
Sekretarz Gminy Grajewo (łączenie przez sekretariat) tel. 86 272 30 00

Referat Ogólnoorganizacyjny
Kierownik Referatu tel. 86 273 01 44
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu tel. 86 272 30 00
Stanowisko ds. kadr, szkoleń i archiwum tel. 86 273 01 42
Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych tel. 86 273 01 42
Stanowisko ds. obsługi Rady i Wójta tel. 86 273 01 44
Stanowisko ds. oświaty, stypendiów szkolnych, obronności i profilaktyki uzależnień tel. 86 273 01 40
Stanowisko ds. transportu i zamówień publicznych tel. 86 273 01 40
Stanowisko ds. informatycznych tel. 86 273 01 40

Referat Rozwoju Społeczno - Kulturalnego
Kierownik Referatu tel. 86 273 01 52

Referat Finansowy
Skarbnik Gminy Grajewo tel. 86 273 01 51
Zastępca Skarbnika Gminy Grajewo tel. 86 273 01 50
Stanowisko ds. wymiaru podatku rolnego i opłat lokalnych tel. 86 273 01 56
Stanowisko ds. księgowości podatkowej tel. 86 273 01 56
Stanowisko ds. obsługi kasowej tel. 86 273 01 66
Stanowisko ds. księgowości budżetowej tel. 86 273 01 50

Referat Księgowości Oświatowej
Główny Księgowy tel. 86 273 01 53
Stanowisko ds. księgowości oświatowej tel. 86 273 01 53

Referat Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
Kierownik Referatu tel. 86 273 01 55
Stanowisko ds. gospodarki odpadami tel. 86 273 01 55
Stanowisko ds. CEIDG, wycinki drzew tel. 86 273 01 48
Stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym tel. 86 273 01 41
Stanowisko ds. planowania przestrzennego tel. 86 273 01 41

Referat Inwestycji
Kierownik Referatu tel. 86 273 01 49

W sprawach awarii wodociągów zgłoszenia przyjmują:
Wodociąg Wojewodzin - Konserwator tel. 608 035 261
Wodociąg Białaszewo - Konserwator tel.  608 035 321

DATA PUBLIKACJI: 2016-12-05 08:16 | OPUBLIKOWAŁ: Jacek Szeszko