Ludzie przyjaźni naturze

Stawki opłat za odpady

Obowiązują od 01.10.2021 r.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
należy uiszczać zgodnie ze złożoną deklaracją
do 15 dnia każdego miesiąca w
kasie urzędu bądź na rachunek bankowy:
BS Szczuczyn O/Grajewo nr:
80 8768 1013 1310 3105 2000 0500
bez oczekiwania na wezwanie.

 

 

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI ZA ODBIÓR ODPADÓW
z nieruchomości ZAMIESZKANYCH

 

Stawka od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość

odpady komunalne zbierane w sposób selektywny

24,00 zł

jeżeli kompostuje się bioodpady w kompostowniku przydomowym

22,00 zł

jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

72,00 zł

 

 

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI OPŁAT ZA POJEMNIKI
odbierane z nieruchomości NIEZAMIESZKANYCH

POJEMNIK

odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny

jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełnią obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

o pojemności 110 l

22,00 zł

66,00 zł

o pojemności 120 l

24,00 zł

72,00 zł

o pojemności 240 l

49,00 zł

147,00 zł

o pojemności 360 l

74,00 zł

222,00 zł

o pojemności 400 l

83,00 zł

249,00 zł

o pojemności 1100 l

228,00 zł

684,00 zł

KP-5 o pojemności 5000 l

1 000,00 zł

3 000,00 zł

KP-7 o pojemności 7000 l

1 400,00 zł

4 200,00 zł

KP-10 o pojemności 10 000 l

2 000,00 zł

6 000,00 zł

worek o pojemności 120 l

24,00 zł

72,00 zł

 

Od 01.01.2022 r.

 

 

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI ZA ODBIÓR ODPADÓW
z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

 

Roczna stawka ryczałtowa

odpady komunalne zbierane w sposób selektywny

191,00 zł

jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

573,00 zł

 

DATA PUBLIKACJI: 2021-11-23 10:58 | OPUBLIKOWAŁ: Michał Mikołajski
Drukuj