Rozmiar tekstu: A- A+ BIP

Gmina Grajewo

Dziś jest: pon, 11 grudnia 2017
Imieniny: Damazego i Waldemara
Strona główna » Aktualności

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

na terenie gminy Grajewo na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
więcej

„poMOC, a nie przeMOC”

foto
W dniu 5 grudnia 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Białaszewie odbyło się spotkanie seniorów zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie, którego celem było zwiększenie świadomości na temat zagrożeń wobec osób starszych.
więcej

Ogłoszenie o wykazie

dotyczącym użyczenia pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Rudzie oraz sprzedaży działek w Danówku i Sojczynku
więcej

Kampania edukacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać"

foto
promująca dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, a zwłaszcza o tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową, w tym HIV.
więcej

„KROK DO PRACY” – KONFERENCJA

foto
W Ochotniczym Hufcu Pracy w Grajewie odbyła się konferencja dotycząca promocji projektu „Krok do pracy! – kompleksowe wsparcie społeczno – zawodowe” realizowanego przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rajgrodzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
więcej

Aktywna tablica w Szkole Podstawowej w Białaszewie

foto
Gmina Grajewo w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych - „Aktywna tablica” otrzymała wsparcie finansowe z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego im. Marii Konopnickiej w Białaszewie w formie dotacji celowej o łącznej wysokości 14000,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy 00/100).
więcej
« · 1 · »