Położenie

Gmina Grajewo jest położona w zachodniej części województwa podlaskiego, w powiecie grajewskim, wokół 23-tysięcznego miasta – Grajewa.

Gmina Grajewo graniczy z gminami: Szczuczyn, Wąsosz, Radziłów, Goniądz, Rajgród, miastem Grajewo i gminą Prostki położoną w Województwie Warmińsko-Mazurskim.

W podziale fizyczno – geograficznym Polski obszar Gminy Grajewo położony jest w mezoregionie Wysoczyzny Kolneńskiej i Kotliny Biebrzańskiej wchodzących w skład makroregionu Niziny Północnopodlaskiej oraz pojezierza Ełckiego, stanowiącego część Pojezierza Mazurskiego.

DATA PUBLIKACJI: 2013-05-16 11:24 | OPUBLIKOWAŁ: Jacek Szeszko