Obowiązujące stawki opłat za odpady

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
należy uiszczać zgodnie ze złożoną deklaracją
do 15 dnia każdego miesiąca w
kasie urzędu bądź na rachunek bankowy:
BS Szczuczyn O/Grajewo nr:
80 8768 1013 1310 3105 2000 0500
bez oczekiwania na wezwanie.

 

Na podstawie UCHWAŁY NR 33/IV/19 RADY GMINY GRAJEWO z dnia 29 stycznia 2019 r. sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI ZA ODBIÓR ODPADÓW
z nieruchomości ZAMIESZKANYCH

 

ODPADY SEGREGOWANE

ODPADY ZMIESZANE

gospodarstwo 1 osobowe

15,00 zł

24,00 zł

gospodarstwo 2 osobowe

29,00 zł

44,00 zł

gospodarstwo 3 osobowe

41,00 zł

61,00 zł

gospodarstwo 4 osobowe

51,00 zł

77,00 zł

gospodarstwo 5 osobowe

63,00 zł

94,00 zł

gospodarstwo 6 osobowe i więcej

71,00 zł

107,00 zł

 

 

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI OPŁAT ZA POJEMNIKI
odbierane z nieruchomości NIEZAMIESZKANYCH

POJEMNIK

ODPADY SEGREGOWANE

ODPADY ZMIESZANE

o pojemności 110 l i 120 l

21,00 zł

23,00 zł

o pojemności 240 l

42,00 zł

47,00 zł

o pojemności 360 l

62,00 zł

70,00 zł

o pojemności 400 l

65,00 zł

73,00 zł

o pojemności 660 l

78,00 zł

86,00 zł

o pojemności 770 l

86,00 zł

91,00 zł

o pojemności 1100 l

98,00 zł

104,00 zł

KP-5 o pojemności 5000 l

455,00 zł

520,00 zł

KP-7 o pojemności 7000 l

533,00 zł

598,00 zł

KP-10 o pojemności 10 000 l

858,00 zł

923,00 zł

 

 

DATA PUBLIKACJI: 2020-01-14 12:50 | OPUBLIKOWAŁ: Michał Mikołajski