Rozmiar tekstu: A- A+ BIP

Gmina Grajewo

Dziś jest: pt, 17 sierpnia 2018
Imieniny: Jacka i Mirona
Strona główna » Inicjatywy » Projekty

Aktywna tablica w Szkole Podstawowej w Białaszewie

foto
Gmina Grajewo w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych - „Aktywna tablica” otrzymała wsparcie finansowe z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego im. Marii Konopnickiej w Białaszewie w formie dotacji celowej o łącznej wysokości 14000,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy 00/100).
więcej

Podsumowanie projektu

foto
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
więcej

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grozimach oraz w Kurejewce

foto
Użytkownicy świetlic wiejskich w Grozimach oraz w Kurejewce mogą cieszyć się nowym wyposażeniem. W ramach projektu zostało zakupione wyposażenie do dwóch świetlic wiejskich.
więcej

Podsumowanie projektu Kolektory słoneczne w Gminie Grajewo

foto
Kilka tygodni temu zostało zakończone przedsięwzięcie, którego przedmiotem była dostawa i montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców gminy Grajewo a także ich instalacja na budynku użyteczności publicznej w ramach projektu pn. Kolektory słoneczne w Gminie Grajewo – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa V Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - Energia odnawialna słoneczna.
więcej

Harmonogram instalacji zestawów kolektorów słonecznych

foto
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
więcej

"Przedszkole w szkole"

foto
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
więcej

Czerwony Kapturek – występ przedszkolaków z Punktu Przedszkolnego w Popowie

foto
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
więcej
« · 1 · »